Podatek od krakowskich nieruchomości nie będzie wyższy w 2019 r.

Poradnik

W dniu 25 lipca 2018 r. Minister Finansów podał maksymalne stawki podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać od 1 stycznia 2019 r. Samorządy mogą ustalić podatek niższy od ministerialnych limitów. Decyzja władz Krakowa okazała się pozytywna dla mieszkańców. Zdecydowano się bowiem na pozostawienie stawek nieruchomościowego podatku na poziomie z 11 października 2017 r. Wtedy Rada Miasta, podjęła stosowną uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości (nr LXXXV/2090/17).

fot. R
fot. R

Po przeanalizowaniu wspomnianej uchwały okazuje się, że wraz z początkiem 2019 roku stawka za 1 mkw. powierzchni użytkowej krakowskich lokali mieszkalnych pozostanie na poziomie 0,77 zł/mkw. Podwyżki podatku nie odczują też osoby wykorzystujące swój lokal do działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2019 roku krakowscy przedsiębiorcy nadal zapłacą 23,10 zł za 1 mkw. powierzchni użytkowej lokalu. Analogiczna stawka dla gruntów komercyjnych też nie wzrosła (nadal będzie wynosić 0,91 zł/mkw.).

Warto przypomnieć, że od 1 stycznia 2016 r. obowiązują zmienione zasady naliczania i poboru podatku od nieruchomości. Zgodnie z nowymi przepisami, egzekucji nie będzie podlegała należność podatkowa, o wartości nieprzekraczającej najniższych kosztów doręczenia krajowego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru (obecnie 7,80 zł). Mniej korzystna zmiana dotyczy sposobu naliczania podatku w blokach mieszkalnych. Od 2016 r. ta danina na rzecz gminy, obciąża wszystkie części wspólne budynku. Efektem jest dodatkowy wzrost podatku płaconego przez właścicieli mieszkań. Warto również przypomnieć, że od 2016 r. podatek o wartości nieprzekraczającej 100 zł, jest płatny tylko jednorazowo (do 15 marca). Pozostali podatnicy, powinni płacić podatek od nieruchomości na dotychczasowych zasadach.

(A.P.)

Czytaj także:

GUS: w listopadzie mniej pozwoleń na budowę mieszkań

Zamknij [x]

Czytaj także:

GUS: w listopadzie mniej pozwoleń na budowę mieszkań

Zamknij [x]