AMRON: Średnia wartość nowej „hipoteki” to już 260 000 zł

Analizy, opinie

Najnowsze wydanie raportu AMRON-SARFiN, który jest przygotowywany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) informuje między innymi o preferencjach nabywców mieszkań z III kw. 2018 r., dotyczących wartości kredytu i okresu spłaty.

fot. R
fot. R

Interesująco przedstawiają się dane AMRON na temat wartości kredytów mieszkaniowych zaciąganych przez Polaków w III kw. 2018 r. Według obliczeń wspomnianej instytucji, rozkład wartości nowych „hipotek” był następujący:

do 100 000 zł - 8,43% nowych umów

od 100 000 zł do 200 000 zł - 31,67% nowych umów

od 200 000 zł do 300 000 zł - 28,90% nowych umów

od 300 000 zł do 400 000 zł - 16,54% nowych umów

od 400 000 zł do 500 000 zł - 7,75% nowych umów

od 500 000 zł do 1 000 000 zł - 6,28% nowych umów

powyżej 1 000 000 zł - 0,43% nowych umów

Wyniki zaprezentowane powyżej wskazują, że typowy kredyt na mieszkanie zaciągany przez Polaków, oscyluje na poziomie 150 000 zł - 300 000 zł. Średnia wartość nowej „hipoteki” w III kw. 2018 r. wynosiła już 260 368 zł. Trzeba nadmienić, że rok wcześniej analogiczny wynik był o wiele niższy (238 956 zł). Wzrosty średniej wartości nowych kredytów mieszkaniowych są pochodną rosnących cen metrażu.

Na polskim rynku nadal przeważają kredyty mieszkaniowe ze zbyt wysokim poziomem wskaźnika LtV (LtV = (wartość zadłużenia/wartość nieruchomości) x 100%). Taki wniosek wynika z informacji przedstawionych w ostatniej edycji raportu AMRON-SARFiN. Według wspomnianej analizy, rozkład nowych kredytów mieszkaniowych na podstawie wartości wskaźnika LtV, w III kw. 2018 r. przedstawiał się następująco:

kredyty z LtV powyżej 80% (do 20% wkładu własnego) - 39,63% nowych umów

kredyty z LtV od 50% do 80% (od 20% do 50% wkładu własnego) - 40,15% nowych umów

kredyty z LtV od 30% do 50% (od 50% do 70% wkładu własnego) - 6,73% nowych umów

kredyty z LtV do 30% (od 70% wkładu własnego) - 13,49% nowych umów

Podane powyżej wyniki można porównać z wartości notowanymi trzy lata wcześniej:

kredyty z LtV powyżej 80% (do 20% wkładu własnego) - 49,60% nowych umów

kredyty z LtV od 50% do 80% (od 20% do 50% wkładu własnego) - 35,31% nowych umów

kredyty z LtV od 30% do 50% (od 50% do 70% wkładu własnego) - 6,78% nowych umów

kredyty z LtV do 30% (od 70% wkładu własnego) - 8,31% nowych umów

Takie porównanie wskazuje, że względem III kw. 2015 r. nastąpiła spora poprawa dotycząca rozkładu wskaźnika LtV. Udział kredytów mieszkaniowych z najniższym wkładem własnym (do 20%) zmniejszył się o prawie 10 punktów procentowych. Po części był to efekt ograniczeń wprowadzonych przez Komisję Nadzoru Finansowego (patrz Rekomendacja S III).

Jeżeli natomiast chodzi o okres spłaty, to wciąż wysoki jest udział nowych kredytów mieszkaniowych na 25 lat - 35 lat (61,07% nowych „hipotek” w III kw. 2018 r.). Polacy wybierają dużą liczbę rat, aby zwiększyć swoją zdolność kredytową. Jest to szczególnie ważna kwestia w obliczu rosnących cen lokali.

(A.P.)

Czytaj także:

Nowe inwestycje na zakończenie giełdowego sezonu

Zamknij [x]

Czytaj także:

Nowe inwestycje na zakończenie giełdowego sezonu

Zamknij [x]