Jak wynajmują polscy studenci?

Analizy, opinie

Pomimo długookresowego spadku liczby polskich studentów, takie osoby nadal są ważną kategorią klientów na rynku najmu. Właśnie dlatego warto zapoznać się z niedawno opublikowanym raportem, który informuje o tym, jak osoby studiujące zaspokajają swoje potrzeby mieszkaniowe.

fot. R
fot. R

Wspomniany raport „Studenci na Rynku Nieruchomości 2018” został przygotowany przez Centrum AMRON razem z Warszawskim Instytutem Bankowości i Stowarzyszeniem Właścicieli Mieszkań na Wynajem „Mieszkanicznik”. Te trzy instytucje sprawdziły preferencje mieszkaniowe studentów między innymi na terenie następujących miast: Warszawa, Kraków, Wrocław, Toruń, Gdańsk, Gdynia, Łódź, Rzeszów, Bydgoszcz, Poznań, Katowice, Opole, Koszalin, Kielce oraz Elbląg. Dane do raportu zebrano pomiędzy kwietniem oraz lipcem 2018 r.

Dane dotyczące studentów ze wszystkich uwzględnionych miast wskazują, że tylko 38% takich osób wynajmuje mieszkanie. Aż 40% uczestników badania dotyczącego preferencji mieszkaniowych studentów zadeklarowało, że mieszka z rodziną lub przyjaciółmi. Kolejne 15% studentów nie musi wynajmować mieszkania, ponieważ posiada własne lokum (np. kupione przez rodziców lub odziedziczone). Warto odnotować, że tylko 7% studentów ankietowanych przez autorów raportu mieszka w akademikach.

Wspomniany raport wskazuje również, że udział umów najmu całej nieruchomości (53%) jest zbliżony do wyniku dotyczącego najmu pokoi (47%). Warto również nadmienić, że zdecydowanie najczęstszym rozwiązaniem jest zwykła pisemna umowa najmu. Taki wariant zadeklarowało 87% studentów wynajmujących lokum. Znacznie mniejszy był udział osób wynajmujących mieszkanie na podstawie umowy ustnej (8%), pisemnej umowy najmu instytucjonalnego (3%) oraz pisemnej umowy najmu okazjonalnego (2%).

Wyniki badania dotyczącego najmu mieszkań, pokoi oraz akademików przez studentów wskazują również, że 62% ankietowanych płaci od 250 zł do 750 zł miesięcznie. Warto dodać, że ponad połowa osób wynajmujących lokum (53%), podczas wakacji musi płacić taki sam czynsz, jak w trakcie roku akademickiego. Najwięcej najemców dzieli wspólne mieszkanie lub wspólny dom z jednym współlokatorem (33% ankietowanych) lub dwoma współlokatorami (35% ankietowanych). Rzadsze jest zamieszkiwanie z trzema innymi osobami (22%) lub większą liczbą współlokatorów (10%). W przypadku współdzielenia pokoi poza akademikami, najczęściej występuje wariant z jednym współlokatorem (57%).

Jeżeli chodzi o rodzaj wynajmowanych nieruchomości (domów lub lokali), to przeważają nieruchomości trzypokojowe (38%) oraz dwupokojowe (32%). Kawalerki oraz większe mieszkania zasiedla odpowiednio 13% i 17% ankietowanych.

Ciekawą podpowiedzią dla inwestorów są informacje dotyczące preferencji wynajmujących studentów. Takie osoby w pierwszej kolejności zwracają uwagę na wysokość czynszu (28%) i odległość mieszkania od uczelni (20%). Do ważnych czynników należy też standard mieszkania (16%) oraz infrastruktura komunikacyjna w jego okolicy (15%). Warto również dodać, że studenci najczęściej poszukują lokum w czerwcu (13%), lipcu (20%), sierpniu (16%) i wrześniu (18%). Pozostałe miesiące cechują się wynikiem na poziomie 3% - 6%.

(A.P.)

Czytaj także:

Nowa inwestycja na mapie Bronowic

Zamknij [x]

Czytaj także:

Nowa inwestycja na mapie Bronowic

Zamknij [x]