AMRON: nieco mniej nowych „hipotek” w III kw. 2018 r.

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) opublikowało swój kwartalny raport. W obszernej analizie dla III kw. 2018 roku znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w trzecim kwartale 2018 roku. Wskazują one, że w ujęciu kwartalnym sprzedaż kredytów mieszkaniowych utrzymała się na wysokim poziomie i tylko nieznacznie spadła względem dobrego wyniku z II kw. 2018 r.  

Odnotowano niewielki spadek liczby nowych „hipotek” w III kw. 2018 roku. Od początku lipca do końca września 2018 roku, krajowe banki podpisały 52 051 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (-3,05%) w relacji do wyniku z poprzedniego kwartału (II kw. 2018 r.). Spadek liczby nowych „hipotek” po części mógł wynikać ze wzrostu cen mieszkań zniechęcającego potencjalnych kredytobiorców.

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 13,571 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 1,24% mniej środków niż w kwietniu, maju oraz czerwcu br. Spadek łącznej wartości kredytów mieszkaniowych miał miejsce pomimo wyższych cen transakcyjnych mieszkań, które wymuszały pożyczanie większych kwot.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od lipca do września 2018 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, utrzymała się na poziomie z poprzedniego kwartału (2,06%) i była o 0,11 punktu procentowego mniejsza niż rok wcześniej. Warto przypomnieć, że przed wprowadzeniem podatku bankowego (w październiku 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

NBP: Gdańsk jest już „droższy” od Krakowa

Zamknij [x]

Czytaj także:

NBP: Gdańsk jest już „droższy” od Krakowa

Zamknij [x]