Konferencja prasowa SBDiM: podsumowania i plany na przyszłość

Na rynku

Podczas listopadowej Krakowskiej Giełdy Mieszkań i Domów odbyła się towarzysząca targom konferencja prasowa. W sobotnie przedpołudnie, 24 listopada 2018 roku, poruszono podczas niej trzy zagadnienia.

fot. R
fot. R

W pierwszej części spotkania głos zabrał Albert Opoka z firmy Phinance S.A. a temat jego wystąpienia to „Finanse a nieruchomości – podsumowanie roku 2018 i prognozy na 2019 rok”. Zgodnie z zawartą w tytule deklaracją, Albert Opoka zaprezentował najważniejsze informacje dotyczące koniunktury na rynku nieruchomości i rynku kredytowym w dobiegającym już końca roku 2018, porównując je przy tym z danymi z lat ubiegłych.

Z danych Komisji Nadzoru Finansowego wynika, że Polacy posiadają obecnie w bankowych depozytach środki o łącznej wartości 775,8 mld zł, natomiast wartość wszystkich kredytów zaciągniętych przez naszych rodaków wynosi 678,2 mld zł. Według szacunków, w ciągu ostatnich 3 lat Polacy powiększyli wartość swoich oszczędności o ponad 250 mld zł. NBP ocenia, że kredyt mieszkaniowy posiada dziś ok. 14% gospodarstw domowych w Polsce (dla porównania – w Niemczech liczba ta to blisko 30%).

Rynek kredytów mieszkaniowych wciąż rośnie. Przeciętna wartość nowo przyznanego kredytu mieszkaniowego wynosi dziś 255,4 tys. zł. Na koniec II kwartału 2018 r. liczba umów na kredyty mieszkaniowe wzrosła do 2 mln 192 tys. – pierwsze dwa kwartały br. okazały się więc być absolutnym rekordem na rynku kredytów hipotecznych. Zadłużenie Polaków wynikające z tych kredytów wzrosło z kolei do 403 mld zł. Najwięcej udzielanych kredytów mieści się w przedziale od 100 do 200 tys. zł., zwiększa się też liczba kredytów na kwoty pomiędzy 200 a 300 tys. zł. Według Alberta Opoki zdolność kredytowa Polaków wciąż jest duża, co wynika m.in. z utrzymującego się poziomu stóp procentowych.

Udział kredytobiorców z Krakowa w łącznej liczbie udzielanych w Polsce kredytów rośnie. Największą dynamiką w tym zakresie może się obecnie pochwalić Wrocław i Trójmiasto, spada natomiast udział Warszawy.

W Krakowie, podobnie jak w całej Polsce, odnotowano wzrost średniej ceny metra kwadratowego mieszkania – pod Wawelem wyniósł on 5,89%. Albert Opoka podał też średnie ceny najmu krakowskich mieszkań: w przypadku lokali 1-pokojowych wynosi ona 1225 zł, 2-pokojowych - 1500 zł, a 3-pokojowych – ok. 1800 zł. Średnia cen najmu wzrosła w Krakowie o 5,18%, co w odniesieniu do wzrostu cen metra kwadratowego w naszym mieście oznacza w miarę stabilną sytuację.

Prelegent podkreślał również znaczenie postępującej konsolidacji i przejęć na rynku bankowym, które skutkują m.in. spadkiem konkurencyjności oferty kredytowej. Zaostrzają się przy tym kryteria oceny zdolności kredytowej, co przekłada się na skrócenie okresu kredytowania.

Drugą część konferencji stanowiła prelekcja redaktora Janusza Michalczaka z „Dziennika Polskiego”, podsumowująca pobyt członków SBDiM na wyjazdowych Warsztatach Dewelopera w Warszawie, podczas których krakowscy deweloperzy mieli okazję zapoznać się ze specyfiką i wybranymi realizacjami stołecznego rynku nieruchomości. Szczegółową relację z tego wydarzenia znaleźć można w listopadowej edycji Katalogu Giełdowego.

Sobotnią konferencję prasową zakończył Marek Bolek, Prezes SBDiM, który podsumował działalność Stowarzyszenia w 2018 roku. Jako znaczącą nową inicjatywę wskazał przede wszystkim cykl debat pod wspólnym hasłem „Stwórzmy razem dobre miasto”, podczas których przy wspólnym stole zasiadali przedstawiciele krakowskich deweloperów, aktywiści miejscy, przedstawiciele Rady Miasta i Zarządu Miasta. Tematami tych dyskusji były istotne dla Krakowa zagadnienia, takie jak m.in. urbanistyka, rozwój komunikacji, czy troska o zieleń miejską. Zdaniem Marka Bolka debaty te udowodniły, że spotkania środowisk reprezentujących różne, czasem zdawałoby się – sprzeczne interesy, mają głęboki sens, pozwalając w toku spokojnej dyskusji przedstawić własne racje, a czasem też przekonać do nich pozostałe strony.

Wśród istotnych dla SBDiM wydarzeń w 2018 roku wymieniono ponownie Warsztaty Dewelopera (w Helsinkach i Warszawie) oraz oczywiście rozdanie nagród „Złotego Sokoła” dla najlepszych projektów deweloperskich. Prezes Stowarzyszenia poinformował również, że SBDiM zostało zaproszone do współtworzenia inicjatywy „Koalicja mieszkaniowa”, która ma wspomagać działanie Rady Mieszkalnictwa – organu doradczego prezesa Rady Ministrów.

Kończąc targową konferencję, wśród planów na najbliższe miesiące Marek Bolek zapowiedział podjęcie przez SBDiM działań na rzecz zwiększenia wydajności współpracy pomiędzy deweloperami a Miastem. Mają one pomóc w rozwiązaniu niektórych problemów, na które narzekają inwestorzy – chodzi m.in. o przyśpieszenie procedur wydawania decyzji przez organy miejskie. Marek Bolek wyraził przy tym nadzieję na owocną współpracę z powołanymi właśnie nowymi członkami Zarządu Miasta Krakowa.

B.

Czytaj także:

AMRON: nieco mniej nowych „hipotek” w III kw. 2018 r.

Zamknij [x]

Czytaj także:

AMRON: nieco mniej nowych „hipotek” w III kw. 2018 r.

Zamknij [x]