Informacje prawne

Informacje podane w artykułach zamieszczonych w serwisie należy traktować jako porady stanowiące wyraz najlepszej wiedzy autorów. Autorzy dokładają wszelkich starań, aby zamieszczone informacje były dokładne i zgodne z prawdą. Nie mogą tego jednak zagwarantować i nie ponoszą odpowiedzialności za szkody powstałe wskutek decyzji podjętych na podstawie lektury materiałów zamieszczonych w serwisie.

Wszelkie informacje znajdujące się na stronach portalu przeznaczone są tylko i wyłącznie dla celów informacyjnych. Informacje te nie mogą być wykorzystywane w zastępstwie informacji dostępnych w firmach prezentowanych na stronach portalu, ani nie mogą służyć jako podstawa do podejmowania decyzji. Informacje zawarte w portalu nie są prawnie wiążące i nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Chociaż FRISCOM s.c. dokłada wszelkich starań aby zapewnić aktualność i prawdziwość informacji zawartych w portalu, nie może tego jednak zagwarantować, dlatego też FRISCOM s.c. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za dokładność, kompletność lub prawdziwość jakichkolwiek informacji, znajdujących się na stronach portalu. Niniejszy portal oraz materiały w nim zawarte udostępnione są na zasadzie "takie jakie są", bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, wyraźnej czy dorozumianej.

Portal DOMINIUM.PL może zawierać w treści odnośniki do innych stron internetowych. FRISCOM s.c. nie składa żadnego oświadczenia ani nie udziela żadnej gwarancji co do dokładności, kompletności czy też prawdziwości informacji, zawartych w takim odnośniku, lub innych stron internetowych, połączonych z portalem DOMINIUM.PL i przeglądanie ich odbywa się na własne ryzyko użytkownika portalu.

Ograniczenie odpowiedzialności

FRISCOM s.c. wyraźnie odrzuca wszelką odpowiedzialność za wszelkie szkody bezpośrednie, pośrednie, incydentalne lub specjalne wynikające z dostępu użytkownika do portalu DOMINIUM.PL lub jego wykorzystania, lub z tym związane w jakikolwiek sposób, w tym, lecz bez ograniczenia, wszelkie straty lub szkody spowodowane wirusem w sprzęcie komputerowym u użytkownika lub podjęcia decyzji na podstawie informacji uzyskanych za pośrednictwem portalu DOMINIUM.PL.