Warto podkreślić, że czynsze opublikowane w projekcie rozporządzenia na razie są propozycją rządu. Te maksymalne stawki ustalono dla wynajmu ze stopniowym wykupem mieszkania (przez 30 lat) i wynajmu bez wykupu. Poniższa tabela przedstawia limity czynszowe dla miast wojewódzkich. To zestawienie oczywiście uwzględnia również Kraków. Proponowane limity krakowskiego czynszu w programie Mieszkanie Plus mają wynieść:

  •     15,56 zł/mkw. - za wynajem mieszkania z opcją wykupu na własność (przez 30 lat)
  •     10,89 zł/mkw. - za wynajem mieszkania bez opcji wykupu na własność

Warto zwrócić uwagę, że wyższe stawki czynszowe mają obowiązywać tylko na terenie Warszawy, Wrocławia i Poznania. Proponowane limity czynszu dotyczące wszystkich miast wojewódzkich oraz pozostałych części kraju, nie uwzględniają m.in. opłat licznikowych i kosztów związanych z utrzymaniem budynku.  W ramach projektowanego rozporządzenia, rząd wskazuje również maksymalne stawki czynszowe dla pozostałej części województwa małopolskiego. Wspomniane stawki wynoszą:

  •     11,39 zł/mkw. - za wynajem mieszkania z opcją wykupu na własność (przez 30 lat)
  •     7,98 zł/mkw. - za wynajem mieszkania bez opcji wykupu na własność

Maksymalny czynsz ma być średnią arytmetyczną stawek dla Krakowa i powyższych stawek w przypadku gmin, które graniczą ze stolicą Małopolski, tworzą obszar metropolitalny lub znajdują się w granicach miejskiego obszaru funkcjonalnego ośrodka wojewódzkiego. Takie uśrednione stawki wyniosą odpowiednio: 13,48 zł/mkw. i 9,44 zł/mkw.

(A.P.)