Od 1 do 30 września 2017 roku krajowe firmy deweloperskie zainicjowały prace, które mają doprowadzić do powstania 7259 mieszkań. W sierpniu 2017 r. analogiczna wartość była większa o 2071 mieszkań (28,5%). Trzeba jednak wspomnieć, że dodatnia różnica między wrześniem 2017 r. i wrześniem 2016 r. wyniosła 9,8%. To oznacza, że inwestorzy rozpoczęli o prawie 10% więcej mieszkań, niż przed rokiem.

Główny Urząd Statystyczny odnotował także spadek liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Od 1 do 30 września 2017 roku krajowi deweloperzy ukończyli 7744 lokale i domy. To oznacza zmianę o (-2,5%, -199 sztuk) w relacji do sierpnia br. W ujęciu rocznym liczba ukończonych mieszkań deweloperskich jednak wzrosła - dodatnia zmiana w stosunku do września 2016 r. wynosi 28,3%.

Odnotowano miesięczny wzrost liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań (+38,7%). Według wstępnych danych Głównego Urzędu Statystycznego, od 1 do 30 września 2017 roku, krajowi deweloperzy uzyskali zgodę na budowę 10 475 mieszkań. Warto nadmienić, że zmiana liczby wydanych pozwoleń na budowę w stosunku do września 2016 r. też była dodatnia i wyniosła (+24,7%).

Najnowszy komunikat GUS dostarcza także informacji na temat liczby wszystkich lokali i domów ukończonych w województwie małopolskim. Od 1 stycznia do 30 września br. wspomniana wartość wyniosła około 15 000 sztuk. To oznacza zmianę o (+20,8%) w relacji do analogicznego okresu 2016 r. (styczeń - wrzesień). Spore wzrosty w relacji do tego samego okresu 2016 r. były widoczne również na terenie województwa pomorskiego (+38,8%), kujawsko-pomorskiego (+25,0%), warmińsko-mazurskiego (23,9%), śląskiego (+18,7%), wielkopolskiego (+15,6%) oraz łódzkiego (+14,7%). Co ciekawe, roczne spadki odnotowano tylko w trzech województwach: mazowieckim (-6,3%), lubuskim (-4,2%) i opolskim (-3,0%).  

(A.P.)