W 2018 roku więcej aktów notarialnych dotyczących sprzedaży nieruchomości.

Analizy, opinie

W zaprezentowanym przez GUS opracowaniu dotyczącym obrotu nieruchomościami w minionym roku czytamy, że w 2018 r. podpisano ponad 525 tys. aktów notarialnych sprzedaży nieruchomości.

fot. R
fot. R

Publikacja Głównego Urzędu Statystycznego (opierająca się na danych z Ministerstwa Sprawiedliwości) wskazuje, że od początku stycznia do końca grudnia 2018 r. podpisano 525 082 aktów notarialnych dotyczących różnych nieruchomości. Taki wynik oznacza wzrost wynoszący 7,6% względem 2017 roku. Warto zwrócić uwagę, że nie dla wszystkich analizowanych kategorii nieruchomości odnotowano roczne wzrosty (2018 r./2017 r.). W przypadku poszczególnych grup, wyniki dotyczące 2018 r. były następujące:

Sprzedaż lokali - 209 997 transakcji/wzrost o 9,7% względem poprzedniego roku

Sprzedaż działek niezabudowanych - 103 737 transakcji/wzrost o 9,7% względem poprzedniego roku

Sprzedaż nieruchomości rolnych - 57 780 transakcji/wzrost o 0,5% względem poprzedniego roku

Sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym - 53 871 transakcji/wzrost o 12,5% względem poprzedniego roku

Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 48 918 transakcji/wzrost o 3,6% względem poprzedniego roku

Sprzedaż nieruchomości innych - 24 153 transakcje/wzrost o 6,8% względem poprzedniego roku

Sprzedaż działek zabudowanych budynkiem o innym przeznaczeniu - 15 853 transakcje/wzrost o 2,9% względem poprzedniego roku

Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 6 573 transakcje/spadek o 4,6% względem poprzedniego roku

Sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - 3 829 transakcji/spadek o 9,9% względem poprzedniego roku

Oddanie przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku - 371 transakcji/spadek o 8,4% względem poprzedniego roku

Duży roczny wzrost dotyczący liczby sprzedanych lokali i domów (odpowiednio: 9,7% oraz 12,5%) odzwierciedla dobrą koniunkturę panującą na rynku mieszkaniowym w 2018 r.

Warto odnotować, że przy okazji danych o sprzedaży nieruchomości, GUS podał również zmiany średnich cen lokali mieszkalnych z całej Polski. W przypadku rynku pierwotnego, wzrosty wyniosły odpowiednio: 5,5% (2018 r./2017 r.) oraz 10,0% (2018 r./2015 r.). Analogiczne wyniki dla rynku wtórnego to: 7,6% (2018 r./2017 r.) oraz 15,2% (2018 r./2015 r.).

(A.P.)

Czytaj także:

Rodzinne mieszkania w Łagiewnikach

Zamknij [x]

Czytaj także:

Rodzinne mieszkania w Łagiewnikach

Zamknij [x]