Najemcy płacą więcej niż 10 lat temu

Analizy, opinie

W opublikowanym przez Narodowy Bank Polski raporcie o stabilności finansowej znaleźć można między innymi ciekawe dane na temat kosztów najmu mieszkań w największych polskich miastach.

fot. R
fot. R

NBP w ramach grudniowego raportu podał informacje na temat przeciętnego kosztu najmu 1 mkw. mieszkań z największych rynków (m.in. Warszawy, Krakowa, Łodzi, Wrocławia, Poznania, Gdańska i Gdyni).

Stawki opublikowane przez NBP uwzględniają dane transakcyjne i ofertowe. Według obliczeń Narodowego Banku Polskiego od III kw. 2006 r. do II kw. 2017 r. średni koszt wynajęcia mieszkania zmienił się następująco:

  •     Warszawa: III kw. 2006 r. - 37,8 zł/mkw., II kw. 2017 r. - 52,0 zł/mkw.
  •     sześć innych dużych rynków (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław) - średnia wartość: III kw. 2006 r. - 25,2 zł/mkw., II kw. 2017 r. - 34,6 zł/mkw.
  •     dziesięć mniejszych rynków (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zielona Góra) - średnia wartość: III kw. 2006 r. - 19,6 zł/mkw., II kw. 2017 r. - 28,6 zł/mkw.

Sumaryczne zmiany średnich stawek najmu w okresie III kw. 2006 r. - II kw. 2017 r. wynoszą:

  •     Warszawa: 37,6%
  •     sześć innych dużych rynków (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław): 37,0%
  •     dziesięć mniejszych rynków (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zielona Góra): 45,7%

Uwagę zwraca fakt, że z największym wzrostem stawek czynszowych mieliśmy do czynienia w dziesięciu mniejszych miastach. Wspomniane ośrodki miejskie pod względem kosztów najmu zmniejszyły dystans do siedmiu największych rynków.

Wszystkie analizowane wzrosty czynszów warto rozpatrywać w kontekście inflacji. Jeżeli weźmiemy pod uwagę spadek wartości nabywczej pieniądza, to realne zmiany średniego czynszu wyniosą:

  •     Warszawa: 11,7%
  •     sześć innych dużych rynków (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław): 11,3%
  •     dziesięć mniejszych rynków (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zielona Góra): 18,3%

Powyższe wyniki obliczono z uwzględnieniem skumulowanego wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych od III kw. 2006 r. do II kw. 2017 r. (wynoszącego według Ministerstwa Finansów 23,1%).

(A.P.)

Czytaj także:

MdM: to już koniec dopłat do nowych kredytów

Zamknij [x]

Czytaj także:

MdM: to już koniec dopłat do nowych kredytów

Zamknij [x]