W ramach obliczeń NBP przyjęto też, że kredytobiorca otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla sektora przedsiębiorstw. Po przeanalizowaniu danych NBP można stwierdzić, że maksymalny dostępny kredyt wynosił:

  •     Warszawa: III kw. 2006 r. - 369 187 zł, II kw. 2017 r. - 439 210 zł
  •     sześć innych dużych rynków (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław) - średnia wartość: III kw. 2006 r. - 254 936 zł, II kw. 2017 r. - 342 634 zł
  •     dziesięć mniejszych rynków (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zielona Góra) - średnia wartość: III kw. 2006 r. - 228 185 zł, II kw. 2017 r. - 257 555 zł

Jak widać, od III kw. 2006 r. do II kw. 2017 r. maksymalna wartość dostępnego kredytu mieszkaniowego zwiększyła się o:

  •     Warszawa: 19,0%
  •     sześć innych dużych rynków (Gdańsk, Gdynia, Kraków, Łódź, Poznań i Wrocław): 34,4%
  •     dziesięć mniejszych rynków (Białystok, Bydgoszcz, Katowice, Kielce, Lublin, Olsztyn, Opole, Rzeszów, Szczecin i Zielona Góra): 12,9%

Dostępny kredyt mieszkaniowy najbardziej wzrósł dla sześciu dużych rynków innych niż Warszawa. Warto zwrócić uwagę, że najniższe poziomy dostępnego kredytu mieszkaniowego notowano w 2012 r. Wtedy mieliśmy do czynienia z pogorszeniem koniunktury gospodarczej i skutkami wprowadzenia restrykcyjnej Rekomendacji S III, która m.in. mocno ograniczała wysokość raty w stosunku do dochodów kredytobiorcy. Na poziom obecnej zdolności kredytowej nabywców mieszkań (oprócz łagodniejszej polityki KNF-u) pozytywnie wpłynęła również obniżka stóp procentowych NBP i stopy międzybankowej WIBOR.  

(A.P.)