W III kw. 2017 r. spadło tempo kredytowania mieszkań

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) w analizie dla III kw. 2017 r. przedstawiło informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON-SARFiN opiera się na informacjach zebranych w trzecim kwartale 2017 roku.

W III kw. 2017 roku odnotowano spadek liczby nowych „hipotek”. Od lipca do września 2017 roku, krajowe banki podpisały 45 824 umowy kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (-8,03%) w relacji do wartości z poprzedniego kwartału (II kw. 2017 r.). Taki wynik wkazuje osłabienie tempa akcji kredytowej. Warto jednak wspomnieć, że rok wcześniej (w III kw. 2016 r.) banki udzieliły mniej nowych kredytów mieszkaniowych (42 635).

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 10,95 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 6,30% mniej środków niż w kwietniu, maju i czerwcu br. Warto dodać, że rok wcześniej (w III kw. 2016 r.) suma nowych kredytów mieszkaniowych była niższa o około 1,27 mld zł.

Dane AMRON wskazują również, że kredyty z rządową dopłatą w programie MdM od lipca do września 2017 r. stanowiły 4,97% liczby oraz 3,63% wartości nowych hipotek. Analogiczne wyniki z II kw. 2017 r. wynosiły odpowiednio 11,36% i 9,11%.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON wskazują, że od lipca do września 2017 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, spadła o 0,05 punktu procentowego (z 2,22% do 2,17%). Przed wprowadzeniem podatku bankowego (październik 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

AMRON: w III kw. 2017 r. podrożały krakowskie „M”

Zamknij [x]

Czytaj także:

AMRON: w III kw. 2017 r. podrożały krakowskie „M”

Zamknij [x]