Rynek mieszkaniowy w Rzeszowie – koniunktura w stolicy Podkarpacia

Na rynku

Jeszcze niedawno Rzeszów kojarzony był z emigracją zarobkową. Mieszkańcy miasta i okolic często wyjeżdżali w poszukiwaniu pracy zarówno za granicę, jak i do Warszawy, Krakowa, czy innych największych polskich miast.

fot. R
fot. R

Dzisiaj stolica Podkarpacia ukazywana jest jako wzór prężnie rozwijającego się miasta. Swój rozkwit w ostatnich latach Rzeszów zawdzięcza w dużej mierze Dolinie Lotniczej, która przyciąga do miasta inwestycje międzynarodowych koncernów, ale także przyczynia się do stopniowego wzrostu lokalnych firm, ich dostawców i podwykonawców. Dużą rolę w rozwoju miasta odgrywają również wyższe uczelnie oraz współpraca transgraniczna z Ukrainą i Słowacją.

Rosnąca populacja
Aby odpowiednio przedstawić sytuację na rynku mieszkaniowym w Rzeszowie, warto porównać to miasto do stolic sąsiednich województw – Lublina i Kielc. Obydwa te ośrodki cechują się większą liczbą mieszkańców, a Lublin jest pod tym względem niemal dwukrotnie większy od stolicy Podkarpacia. Jednakże na przestrzeni pierwszych sześciu miesięcy 2017 roku wśród rozpatrywanej trójki tylko w Rzeszowie wzrosła liczba mieszkańców, i to dość znacznie. Taki stan rzeczy jest zgodny z długoterminowymi prognozami GUS, według których Rzeszów obok Warszawy i Krakowa ma być jedynym miastem wojewódzkim w Polsce z rosnącą populacją. Wpływ na tę sytuację, oprócz samych procesów migracyjnych i demograficznych, ma również systematyczne od 2005 roku poszerzanie granic Rzeszowa o okoliczne miejscowości.

Porównanie liczby mieszkańców i liczby studentów w Rzeszowie, Lublinie oraz Kielcach

Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Mieszkaniowy boom
Budownictwo mieszkaniowe w Rzeszowie już od kilku lat ma się nader dobrze, a w ostatnim czasie jego wzrost jeszcze przyśpieszył. Przedstawiają to dane dotyczące zarówno liczby mieszkań oddanych do użytkowania, jak i liczby wydanych pozwoleń na budowę. W obydwu przypadkach Rzeszów zdecydowanie wyprzedza zarówno Lublin, jak i Kielce. Od stycznia do września 2017 roku w największym mieście Podkarpacia oddano do użytkowania blisko 300 mieszkań więcej niż w Lublinie oraz 3,5 razy więcej niż w Kielcach. Relacje dotyczące pozwoleń na budowę jeszcze wyraźniej ukazują przewagę Rzeszowa.

Porównanie liczby oddawanych mieszkań oraz liczby pozwoleń na budowę w Rzeszowie, Lublinie i Kielcach

Opracowanie własne na podstawie danych Banku Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego.

Obecnie w Rzeszowie powstaje wiele inwestycji. Począwszy od tych najmniejszych projektów, składających się, np. z czterech szeregowców, przez kameralne kilkupiętrowe bloki, po duże wieloetapowe projekty tworzące odrębne osiedla, czy całe kwartały. Większe projekty powstają m.in. w rejonie ulicy Błogosławionej Karoliny, przy ul. Rzecha, czy ul. Marcina Filipa. Ostatnimi czasy widać również więcej inwestycji o podniesionym standardzie, zlokalizowanych bliżej centrum miasta, np. w okolicach ulicy Hetmańskiej.

Średnie ceny ofertowe mieszkań z rynku wtórnego w poszczególnych rejonach Rzeszowa, VI-IX.2017

Opracowanie własne na podstawie Biuletynu Statystycznego Rzeszowa.

Wzmożony ruch widoczny jest również na wtórnym rynku mieszkaniowym. Najwyższe średnie ceny ofertowe lokali z drugiej ręki występują na obszarze Białej (5 525 zł/mkw.), Drabinianki (5 475 zł/mkw.) i Śródmieścia (5 429 zł/mkw.). Najniższe przeciętne stawki z kolei występują na Baranówce (4 609 zł/mkw.) i Nowym Mieście (4 909 zł/mkw.), a więc tam, gdzie dominuje zabudowa z wielkiej płyty.
Podsumowując, rynek mieszkaniowy w Rzeszowie, jak na miasto tej wielkości, rozwija się intensywnie już od kilku lat. Jego dalsze perspektywy uzależnione będą od sytuacji makroekonomicznej oraz rozwoju samego miasta i regionu.

KAN

Czytaj także:

Najemcy płacą więcej niż 10 lat temu

Zamknij [x]

Czytaj także:

Najemcy płacą więcej niż 10 lat temu

Zamknij [x]