Deweloperzy, banki i rośliny przyjazne alergikom

Na rynku

133. Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań, która odbyła się w dniach 6 i 7 kwietnia 2019 r. w Centrum Targowym Chemobudowa, towarzyszyła konferencja prasowa.

fot. R
fot. R

Pierwszym i najobszerniejszym punktem spotkania była prezentacja Konrada Mitręgi z firmy Private Brokers, zatytułowana „Rok 2019 – deweloperzy versus banki”.  Na przykładach i liczbach prelegent pokazał, jak dynamicznie zmienia się rynek mieszkaniowy, w tym między innymi struktura inwestycji prowadzonych przez krakowskich deweloperów, i jak zmienia się przy okazji podejście banków – ceny i dostępność kredytów, wysokość wymaganych wkładów własnych, czy procedury bankowe.
Podczas wystąpienia Konrad Mitręga omówił najistotniejsze czynniki wpływające obecnie na sytuację rynkową. Wśród nich znaczące miejsce zajmuje coraz mniejsza podaż gruntów przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe i związany z tym wzrost ich cen, co przekłada się na coraz większe zainteresowanie inwestorów projektami innymi niż tylko mieszkaniowe.

Zauważalne staje się przeniesienie ciężaru na inwestycje niezwiązane z mieszkaniami i domami - projekty biurowe, hotele, hale, akademiki, czy aparthotele (przy czym te ostatnie pod pewnymi względami mogą być traktowane jak inwestycje mieszkaniowe). Przedsięwzięcia „pozamieszkaniowe” w ujęciu wartościowym zajmują coraz ważniejszą pozycję w portfolio krakowskich deweloperów.  Zaangażowanie w nie skutkuje także spadkiem dostępności kredytów na projekty mieszkaniowe – inwestycje biurowe czy hotelowe wiążą się bowiem z zaciąganiem kredytów o dużej wartości i na dłuższe okresy, nawet do 20 lat.

Wśród istotnych elementów kształtujących sytuację rynkową znalazły się również brak siły roboczej i wzrost kosztów budowy. Coraz częściej pojawia się więc konieczność zabezpieczenia rezerw finansowych na nieprzewidziane, dodatkowe koszty. Przy okazji rośnie zaś znaczenie podmiotów z własnej grupy kapitałowej jako głównych wykonawców inwestycji, gwarantujących ciągłość prac budowlanych, a czasem także niższą ich cenę.

Konrad Mitręga zwrócił także uwagę na napływ na rynek nowych podmiotów, np. generalnych wykonawców rozpoczynających działalność deweloperską, architektów próbujących swoich sił na nowym polu, czy firm, które zyski z innych branż inwestują w projekty mieszkaniowe.
Czynnikiem, który obligatoryjnie powinien brany być pod uwagę przy analizie sytuacji rynkowej, jest też zdaniem przedstawiciela Private Brokers wzrost siły nabywczej konsumentów jako wskaźnik pokazujący, ile metrów kwadratowych mieszkania przeciętny „Kowalski” może kupić za swoją pensję. Dane statystyczne wskazują, że w porównaniu z rokiem 2008 wartość ta wzrosła blisko dwukrotnie, co ma istotne znaczenie dla oceny potencjału rynkowego. Rosnące oszczędności konsumentów przekładają się z kolei na większą liczbę zakupów inwestycyjnych.
Ważnym elementem wpływającym na ocenę sytuacji jest także spadek rentowności najmu mieszkań. Wzrost cen zakupu i duża liczba ofert mieszkań na wynajem powodują, że rynek ten zaczyna wyhamowywać.

Konrad Mitręga wspomniał także o ogromnej konsolidacji na rynku bankowym (w ciągu ostatnich kilku lat z rynku zniknęło wiele marek bankowych, wchłoniętych przez inne podmioty), zmniejszającej oczywiście jego konkurencyjność, jako istotna wskazana została również postępująca renacjonalizacja banków.

Drugą część konferencji stanowiło krótkie wystąpienie Iwony Siekierskiej z Fundacji Miasto Przyjazne Alergikom, powołanej z myślą o poprawie komfortu życia osób cierpiących na  alergię, nie tylko w Krakowie, ale docelowo również w całej Polsce. Tytuł wystąpienia - „Rośliny przyjazne alergikom” – dokładnie oddaje istotę poruszonego przez prelegentkę problemu. Iwona Siekierska poinformowała, że Zarząd Zieleni Miejskiej przychylił się do prośby Fundacji o rezygnację z sadzenia brzóz, olch i leszczyn, jako roślin najsilniej uczulających alergików - ZZM postanowił całkowicie wykluczyć je z wiosennych nasadzeń. Obecność na targowej konferencji Iwona Siekierska wykorzystała apelując o podobne działania do krakowskich deweloperów. Apel poparty zostanie wkrótce wprowadzeniem przez Fundację certyfikatów dla inwestycji przyjaznych alergikom. Certyfikaty będą mogły być wykorzystywane przez deweloperów w materiałach reklamowych i PR-owych, „ocieplając” jednocześnie wizerunek inwestorów.

Fundacja Miasto Przyjazne Alergikom przygotowała również listę drzew, które powinny być sadzone w miastach, oraz takich, które w ogóle nie powinny się w nich pojawiać. Lista zawierać też będzie informacje o poziomie pochłaniania zanieczyszczeń przez poszczególne gatunki, również pod kątem walki ze smogiem i obniżaniem temperatury w mieście. Prelegentka zapowiedziała intensyfikację działań Fundacji, mającą na celu dotarcie do jak największej liczby mieszkańców Krakowa, przekonując jednocześnie, że rezygnacja z drzew „nieprzyjaznych” alergikom leży także w interesie środowiska deweloperskiego.

Na zakończenie konferencji Prezes Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Marek Bolek, przypomniał o zbliżającej się 6. edycji konferencji „Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego”, organizowanej przez SBDiM. Odbędzie się ona w dniu 26 kwietnia 2019 r. w krakowskim Sheraton Hotel. Jak zawsze, w programie znajdą się interesujące dyskusje ekspertów-panelistów, podsumowania i prognozy dotyczące rynku mieszkaniowego, a także prezentacja i omówienie najnowszego raportu SBDiM, przygotowanego przez Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości.

B.D.

Czytaj także:

Rozpoczęte budowy i zakończone mieszkania - które miasta przodują w odniesieniu do liczby mieszkańców?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Rozpoczęte budowy i zakończone mieszkania - które miasta przodują w odniesieniu do liczby mieszkańców?

Zamknij [x]