W 2018 r. spadła średnia powierzchnia mieszkania oddawanego do użytku

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny opublikował ostateczne wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2018 r. Mowa o informacjach, które zostały skorygowane po sprawdzeniu wstępnych miesięcznych raportów dostarczanych przez poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki temu podsumowaniu 2018 roku, można np. dowiedzieć się, ile mieszkań wybudowały spółdzielnie, samorządy oraz TBS-y.

fot. R
fot. R

Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2018 r. wszyscy inwestorzy oddali do użytkowania 185 170 mieszkań (tzn. lokali i domów). Taki wynik oznacza wzrost o 3,8% względem 2017 roku. W przypadku łącznej powierzchni użytkowej nowych mieszkań, roczny wzrost wyniósł tylko 1,0%. Średnia powierzchnia mieszkania oddawanego do użytku spadła natomiast o 2,5 mkw. (do 90,2 mkw.).

W zależności od typu inwestora/inwestycji, średnia powierzchnia ukończonego mieszkania wyniosła w 2018 roku:

 •     mieszkania indywidualne - 144,2 mkw.
 •     mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 60,7 mkw.
 •     mieszkania spółdzielcze - 55,6 mkw.
 •     mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - 49,2 mkw.
 •     mieszkania komunalne - 40,7 mkw.
 •     mieszkania zakładowe - 77,3 mkw.

W przypadku poszczególnych rodzajów inwestycji/inwestorów, zmiany liczby ukończonych mieszkań (względem 2017 r.) były następujące:

 •     mieszkania indywidualne - spadek o 2,0% (do 66 290 nowych mieszkań)
 •     mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - wzrost o 7,0% (do 112 374 nowych mieszkań)
 •     mieszkania spółdzielcze - wzrost o 30,1% (do 3007 nowych mieszkań)
 •     mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - wzrost o 1,5% (do 1508 nowych mieszkań)
 •     mieszkania komunalne - wzrost o 8,6% (do 1863 nowych mieszkań)
 •     mieszkania zakładowe - spadek o 12,3% (do 128 nowych mieszkań)

Powyższe wyniki wskazują, że budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, od stycznia do grudnia 2018 r. wygenerowało 60,7% oddawanych mieszkań. Ważna była również aktywność osób indywidualnych budujących mieszkania na własny użytek (wynik: 35,8%). Działalność pozostałych inwestorów (spółdzielni, samorządów, TBS-ów i zakładów pracy) miała mniejszy wpływ na łączne wyniki „mieszkaniówki”.

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej wyników warto przypomnieć o zmianach metodologicznych, które od stycznia 2018 r. dotyczą miesięcznych statystyk prezentowanych przez GUS. Wspomniana instytucja od początku minionego roku zalicza budownictwo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do kategorii mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Wcześniej inwestycje prowadzone przez takich przedsiębiorców były uwzględniane w ramach budownictwa indywidualnego.

(A.P.)

Czytaj także:

„Osiedle Rzepichy” na Woli Justowskiej

Zamknij [x]

Czytaj także:

„Osiedle Rzepichy” na Woli Justowskiej

Zamknij [x]