Rozpoczęte mieszkania: Kraków na trzecim miejscu w Polsce

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny w swoim Banku Danych Lokalnych zaprezentował regionalne wyniki budownictwa mieszkaniowego z 2018 r. Mowa o informacjach dotyczących m.in. powiatów i miast na prawach powiatu, które zostały skorygowane po sprawdzeniu wstępnych miesięcznych raportów dostarczanych przez poszczególne kategorie inwestorów.

fot. R
fot. R

Dzięki temu regionalnemu podsumowaniu 2018 roku można np. dowiedzieć się, ile mieszkań na terenie Krakowa rozpoczęli i ukończyli inwestorzy.

Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2018 r. wszyscy krakowscy inwestorzy rozpoczęli budowę 10 070 mieszkań. Aż 9107 takich mieszkań było budowanych przez deweloperów. Warto nadmienić, że sumaryczny wynik z 2017 r. był nieco wyższy (10 582 krakowskie mieszkania rozpoczęte przez wszystkich inwestorów).

Pod względem łącznej liczby rozpoczętych mieszkań (wszyscy inwestorzy), stolica Małopolski uplasowała się na trzecim miejscu w kraju. Klasyfikacja miast na prawach powiatu i powiatów z największą liczbą nowo rozpoczętych mieszkań (w 2018 r.) wygląda następująco:

 1.     Warszawa - 24 245 mieszkań (lokali i domów)
 2.     Wrocław - 10 997
 3.     Kraków - 10 070
 4.     Gdańsk - 5 904
 5.     Poznań - 5 610
 6.     pow. poznański - 5 393
 7.     Łódź - 3 842
 8.     Białystok - 3 438
 9.     pow. piaseczyński - 3 150
 10.     Rzeszów - 3 139
 11.     Katowice - 3 106
 12.     Szczecin - 3 071
 13.     Lublin - 2 837
 14.     pow. wrocławski - 2 113
 15.     pow. gdański - 2 019
 16.     pow. krakowski - 2 009
 17.     Bydgoszcz - 1 929
 18.     pow. wołomiński - 1 876
 19.     Kielce - 1 868
 20.     pow. wejherowski - 1 855

W nawiązaniu do powyższych danych warto zwrócić uwagę na stosunkowo niewielką różnicę wyniku pomiędzy Krakowem i Wrocławiem. W przypadku miejsca trzeciego (Kraków) i czwartego (Gdańsk) różnica jest już niemal dwukrotna. Na podkreślenie zasługują też wysokie pozycje niektórych powiatów położonych blisko metropolii (np. powiatu poznańskiego i powiatu piaseczyńskiego). Do czołowej dwudziestki zakwalifikował się też powiat krakowski. Rozpoczęto w nim więcej mieszkań (domów i lokali) niż np. na terenie Bydgoszczy lub Kielc.

Równie ciekawie przedstawia się kolejność powiatów i miast na prawach powiatu pod względem liczby mieszkań (domów i lokali) ukończonych w 2018 r. Według danych GUS-u, od stycznia do grudnia 2018 r. na terenie Krakowa oddano do użytku 9606 mieszkań (w tym 9131 deweloperskich). Taki wynik oznacza spory spadek łącznej liczby ukończonych krakowskich mieszkań względem 2017 r. (11 044).

Jeżeli chodzi o klasyfikację czołowych miast na prawach powiatu i powiatów dotyczącą łącznej liczby ukończonych mieszkań, to w 2018 r. wyglądała ona następująco:

 1.     Warszawa - 23 498 mieszkań (lokali i domów)
 2.     Kraków - 9606
 3.     Wrocław - 9446
 4.     Gdańsk - 6851
 5.     pow. poznański - 4952
 6.     Poznań - 4012
 7.     Lublin - 2889
 8.     Łódź - 2800
 9.     pow. wrocławski - 2475
 10.     Rzeszów - 2307
 11.     Szczecin - 2300
 12.     pow. piaseczyński - 2175
 13.     Białystok - 1928
 14.     pow. krakowski - 1592
 15.     pow. wołomiński - 1583
 16.     Gdynia - 1521
 17.     pow. gdański - 1389
 18.     pow. kartuski - 1341
 19.     pow. legionowski - 1235
 20.     Zielona Góra - 1216

Jak widać, Kraków pomimo znaczącego spadku liczby mieszkań oddawanych przez wszystkich inwestorów, w 2018 r. utrzymał drugie miejsce i został wyprzedzony tylko przez Warszawę. Warto jednak zwrócić uwagę, że wynik dotyczący Wrocławia był niewiele niższy. Znacznie większą różnicę odnotowano w przypadku miejsca trzeciego (Wrocław) i czwartego (Gdańsk). Kolejną ciekawostką jest to, że powiat poznański pod względem liczby ukończonych lokali oraz domów wyprzedził Poznań. Na podkreślenie zasługuje też miejsce powiatu krakowskiego w czołowej dwudziestce powiatów i miast na prawach powiatu.

(A.P.)

Czytaj także:

Grzegórzki – nowy budynek na „Osiedlu Art City”

Zamknij [x]

Czytaj także:

Grzegórzki – nowy budynek na „Osiedlu Art City”

Zamknij [x]