Roczna sprzedaż „hipotek” znów wzrosła

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) przedstawiło kwartalny raport. W tej obszernej analizie prezentującej sytuację rynku mieszkaniowego i hipotecznego znalazły się ciekawe informacje o minionym kwartale oraz całym 2018 r.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w czwartym kwartale 2018 roku. Wskazują one, że pod koniec minionego roku koniunktura na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych nadal była stabilna. Dane dotyczące całego 2018 roku mówią o największej liczbowo sprzedaży nowych kredytów mieszkaniowych począwszy od 2011 r. Pod względem wartości nowych „hipotek” lepszy wynik odnotowano tylko w 2007 r. i 2008 r. Rok 2018 przyniósł poprawę uważanych za bardzo dobre wyników z 2017 roku. Po części był to efekt intensywnego finiszu programu MdM na samym początku minionego roku.

W IV kw. 2018 roku odnotowano niewielki spadek liczby nowych „hipotek”. Od października do grudnia 2018 roku, krajowe banki podpisały 51 703 umowy kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (-0,67%) w relacji do poprzedniego kwartału (III kw. 2018 r.). Jeżeli chodzi o całoroczny wynik (212 596 nowych umów), to wskazuje on na wzrost o 11,52% w relacji do 2017 r. (190 634). Porównywalna liczba nowych kredytów mieszkaniowych z 2013 roku, 2014 roku, 2015 roku oraz 2016 roku wynosiła odpowiednio: 176 866, 174 087, 181 325 oraz 178 409.

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 13,626 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 0,41% więcej środków niż w lipcu, sierpniu i wrześniu ub.r. W ujęciu rocznym łączna wartość umów finansujących mieszkania wzrosła z 44,574 mld zł (2017 r.) do 53,852 mld zł (2018 r.). Roczna zmiana wyniosła zatem (+20,82%). Jedną z przyczyn tej zmiany mógł być wzrost cen mieszkań. Warto dodać, że porównywalna wartość nowych kredytów mieszkaniowych z 2013 roku, 2014 roku, 2015 roku oraz 2016 roku wynosiła odpowiednio: 36,475 mld zł, 36,824 mld zł, 39,320 mld zł i 39,496 mld zł.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od października do grudnia 2018 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, spadła o 0,04 punktu procentowego (z 2,06% do 2,02%). Przed wprowadzeniem podatku bankowego (październik 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

A.P.

Czytaj także:

„Willa Nokturn” – nowe miejsce na mieszkaniowej mapie krakowskiego Podgórza

Zamknij [x]

Czytaj także:

„Willa Nokturn” – nowe miejsce na mieszkaniowej mapie krakowskiego Podgórza

Zamknij [x]