6. Konferencja „Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego”

Na rynku

Odbywająca się w Krakowie 26 kwietnia 2019 roku konferencja „Nowe wyzwania rynku mieszkaniowego” stała się forum wymiany informacji, opinii i prognoz obejmujących szereg aspektów rynku mieszkaniowego w Polsce. To już szósta konferencja z tego cyklu, zorganizowana po raz kolejny przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań.

fot. R
fot. R

Konferencja zgromadziła grono osób, które na co dzień uczestniczą w procesie budowy i rozwoju rynku mieszkaniowego. Należą do nich m.in. samorządowcy, architekci, deweloperzy, naukowcy, analitycy rynku i przedstawiciele instytucji finansowych. Formuła konferencji, łącząca prezentację analiz i dyskusję fachowców, pozwala na analizę tematów z różnych punktów widzenia, wyciąganie ciekawych wniosków i kształtowanie prognoz.

Program tegorocznej konferencji „Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego” składał się z pięciu paneli: „Jak wyjść z chaosu urbanistycznego miast”, „Rynek mieszkaniowy w liczbach”, „Ekologia 2021”, „Zawód deweloper – wyzwania nowych czasów”, „Prognozy makroekonomiczne i ich znaczenie dla rynku budownictwa mieszkaniowego”.

Występująca od dłuższego czasu dobra koniunktura na rynku budownictwa mieszkaniowego skłania do refleksji i zastanowienia, jaka będzie najbliższa i nieco dalsza przyszłość tego segmentu gospodarki. Uczestnicy tegorocznej konferencji mogli zapoznać się m.in. z danymi analitycznymi przygotowanymi przez NBP, dotyczącymi rynku nieruchomości w Polsce w IV kwartale 2018 r.

W tym czasie zaobserwowano wzrost podaży mieszkań na rynku pierwotnym, który nadążał za popytem, dzięki czemu nie wystąpiły nadmierne napięcia cenowe, choć w analizowanych miastach odnotowano wzrosty cen. Jednocześnie na rynku wtórnym sprzedawano więcej mieszkań droższych, położonych w lepszych lokalizacjach i wybudowanych w obecnej dekadzie. W ostatnim kwartale ubiegłego roku obserwowano kontynuację trendu malejącej sprzedaży mieszkań tańszych, co wiązane jest z zakończeniem programu MdM, wspierającego zakupy najtańszych lokali. Różnice pomiędzy cenami ofertowymi i transakcyjnymi nie były duże, co może świadczyć o lepszej pozycji sprzedających. W ostatnich trzech miesiącach 2018 r. rosły stawki najmu za mkw. mieszkań i jednocześnie występował wysoki popyt na najem w największych miastach Polski.

Według analizy NBP wartość kredytów mieszkaniowych udzielonych w omawianym okresie była wyższa o ponad 18% względem IV kwartału 2017 roku, a sprzedaż mieszkań na 6 największych rynkach pierwotnych wyniosła 16,5 tys.

Prezentację dotyczącą uwarunkowań, skutków i kosztów chaosu przestrzennego w Polsce, otwierającą pierwszy panel konferencji, przedstawił prof. Przemysław Śleszyński z Instytutu Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania PAN. Według raportu opracowanego w PAN, przyczyny chaosu przestrzennego wynikają zarówno z czynników historycznych (takich jak nierównomierny rozwój w czasach zaborów, rabunkowa okupacja podczas wojen światowych, czy nakazowo-rozdzielcza gospodarka PRL), jak i współczesnych, w tym prawno-planistycznych i psychologiczno-społecznych oraz modernizacyjnych i postmodernizacyjnych.

Z obecnych planów miejscowych wynika, że mamy do czynienia z nadpodażą gruntów budowlanych. Według obowiązujących planów miejscowych w Polsce może bowiem zamieszkać ok. 60 mln osób. Plany są także zbyt rozdrobnione, a czas ich sporządzania zbyt długi. Elementem źle wpływającym na przestrzeń są także m.in. decyzje lokalizacyjne, zwłaszcza tzw. WZ-tki. Jednym z niekorzystnych zjawisk jest także rozpraszanie zabudowy wokół miast, które posiadają duże powierzchnie terenów niezurbanizowanych.

Negatywne zjawiska występujące w kształtowaniu przestrzeni wpływają realnie na znaczny wzrost kosztów, m.in. w zakresie budowy infrastruktury, obsługi rozproszonego osadnictwa, nadmiernych dojazdów do pracy, nadmiernego wyłączania terenów z produkcji rolnej, roszczeń odszkodowawczych i wydatków na ochronę środowiska.

Uczestnicy dyskusji dotyczącej planowania przestrzennego poruszali m.in. kwestię udziału miast w tym procesie, a także postępu technologicznego, który może spowodować, że wiele prac wykonywanych obecnie przez architektów realizować będą w przyszłości programy komputerowe.

Prezentację otwierającą panel zatytułowany „Rynek mieszkaniowy w liczbach” przedstawił Kazimierz Kirejczyk, prezes REAS. Podkreślił on fakt, że polskie metropolie należą do najbardziej aktywnych rynków mieszkaniowych w Europie, a np. Kraków jest rynkiem większym niż Praga, choć od 2017 roku oferta nowych mieszkań w Krakowie zmniejsza się. Prelegent zwrócił także uwagę m.in. na kwestię cen, które, po długim okresie stabilizacji, począwszy od 2017 roku wzrastają.

Uczestnicy dyskusji w ramach tego panelu zastanawiali się m.in. nad kwestią kierunku, w jakim podążać będzie koniunktura na rynku budownictwa mieszkaniowego oraz czynników, które na koniunkturę wpływają, takich jak m.in. poziom stóp procentowych, dostępność pracowników budowlanych, wzrost kosztów realizacji, struktura sprzedaży mieszkań i podaż nowych ofert.

O innych tematach poruszanych w trakcie konferencji przeczytać można w tekstach:

Co i dlaczego krakowscy deweloperzy dają miastu?
Ekologia. Energooszczędność. Jak zmieni się budownictwo mieszkaniowe?

R.

Czytaj także:

Więcej ukończonych mieszkań i pozwoleń w kwietniu

Zamknij [x]

Czytaj także:

Więcej ukończonych mieszkań i pozwoleń w kwietniu

Zamknij [x]