Ekologia. Energooszczędność. Jak zmieni się budownictwo mieszkaniowe?

Na rynku

Na zorganizowanej przez Stowarzyszenie Budowniczych Domów i Mieszkań 6. Edycji konferencji „Nowe Wyzwania Rynku Mieszkaniowego” temat energooszczędności pojawił się nie bez przyczyny – jesteśmy bowiem coraz bliżej ważnych zmian.

fot. Łukasz Zieliński (źródło: archiwum SBDiM)
fot. Łukasz Zieliński (źródło: archiwum SBDiM)

Przyniesie je wejście w życie jednego z postanowień tzw. dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 20/20/20, które dotyczyć będą także deweloperów - po 31 grudnia 2020 r. wszystkie nowo projektowane budynki będą musiały charakteryzować się niemal zerowym zużyciem energii (już teraz wymóg ten muszą spełniać nowe budynki zajmowane przez instytucje publiczne).

O tym między innymi mówiła podczas konferencji dr inż. Małgorzata Fedorczak-Cisak z Politechniki Krakowskiej, prezentując uwarunkowania i perspektywy rozwoju budownictwa energooszczędnego w naszej rzeczywistości. Okazuje się, że przyjęte w Polsce wymogi dotyczące budynków o niemal zerowym zużyciu energii (NZEB) są jednymi z najbardziej wyśrubowanych w Unii Europejskiej (każdy kraj ma własną definicję i warunki), a w opinii ekspertów Politechniki Krakowskiej nasz kraj nie jest jeszcze w pełni przygotowany ekonomicznie na tak wymagające normy.

Dr. Fedorczak-Cisak zachęcała także krakowskich inwestorów do podjęcia współpracy z uczelniami, prowadzenia wspólnych projektów, opracowywania patentów. Politechnika Krakowska opracowała również specjalny certyfikat (Małopolski Certyfikat Budownictwa Energooszczędnego), który będzie potwierdzał efektywność energetyczną budynków.

Jak dbałość o energooszczędność uwidacznia się w już realizowanych projektach mieszkaniowych, przekonaliśmy się na dwóch przykładach. Pierwszym jest Osiedle SILO – stanowiące wręcz odrębną, zieloną dzielnicę mieszkaniową w Jaworznie-Szczakowej, którego inwestorem jest St. Pauls Developments Polska. Projekt inwestycji, w którym zaplanowano aż 2377 mieszkań, cechować ma równowaga na płaszczyźnie ekonomicznej, ekologicznej i socjalnej, czego potwierdzeniem będzie certyfikacja całości osiedla w systemie BREEAM – pierwsza w Polsce i Europie Centralnej.

Drugim przykładem zastosowania w praktyce energooszczędnych rozwiązań jest zaprezentowana podczas Konferencji, zrealizowana już krakowska inwestycja Apartamenty Klimaty. Wśród niestandardowych rozwiązań znajdziemy tam m.in. pompy ciepła oddzielne dla każdego z budynków, niezależną wentylację mechaniczną z rekuperacją w każdym mieszkaniu, szyby energooszczędne, ciepłe zestawy trójszybowe, ściany zewnętrze spełniające wysokie parametry cieplne, podtynkowe maty kapilarne w sufitach, które w lecie chłodzą, a w zimie grzeją. Apartamenty Klimaty zlokalizowane w pobliżu Lasu Borkowskiego, na styku dzielnic Dębniki i Łagiewniki. Zdaniem Marcina Osikowskiego, reprezentującego inwestora projektu Apartamenty Klimaty, podobne, proekologiczne rozwiązania będą się stopniowo upowszechniać, bo wraz ze wzrostem świadomości klientów wymusi je rynek.  

Tego, że nabywcy mieszkań są coraz bardzie świadomi znaczenia ekologii i energooszczędności, dowodzą także badania rynkowe – jeszcze kilka lat temu za przyjazne środowisku i energooszczędnie technologie ankietowani dopłacać nie chcieli, najnowsze dane Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości pokazują zaś, że dużo się zmienia: chęć dopłaty za lepszą izolację i mniejsze zużycie energii deklaruje 38% respondentów, za fotowoltaikę i pompy ciepła - 35%, a za ekologiczne materiały wykończeniowe – 18% pytanych. Tylko 36% respondentów odpowiedziało zaś, że nie dopłaci w ogóle do energooszczędności.

W toku dyskusji podkreślano także funkcję Gminy w działaniach na rzecz poprawy jakości środowiska. Niebagatelną rolę ma tu do odegrania m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. MPEC wdraża wraz z partnerami programy ograniczające emisję substancji szkodliwych, nie zapomina także o rozwoju sieci ciepłowniczej (w najbliższych latach przeznaczone zostanie na to prawie 360 mln zł, z czego prawie 152 mln zł z funduszy unijnych). Jednym z celów jest także „wyprzedzanie” inwestycji, tak aby sieć była już gotowa na terenach, na których projekty mieszkaniowe (i nie tylko) będą realizowane w przyszłości.

Trafnym podsumowaniem dyskusji było więc uwaga Jarosława Knapa, Członka Zarządu SBDiM: Jeśli do słowa „ekologia” dodamy słowo „ekonomia”, i zadziała efekt skali, nowoczesne rozwiązania energooszczędne staną się bardziej dostępne.

B.

Czytaj także:

Pochmurny, piątkowy poranek w Krakowie...

Zamknij [x]

Czytaj także:

Pochmurny, piątkowy poranek w Krakowie...

Zamknij [x]