2019 - wzrosła liczba transakcji

Analizy, opinie

Dane dotyczące skali obrotu nieruchomościami są jednym z ważniejszych wskaźników obrazujących rozwój rynku. Właśnie dlatego warto poświęcić uwagę informacjom przygotowanym przez GUS. Wspomniana instytucja niedawno podała liczbę nieruchomości kupionych w 2019 r.

fot. R
fot. R

Statystyki Głównego Urzędu Statystycznego (opierające się na danych z Ministerstwa Sprawiedliwości) wskazują, że od początku stycznia do końca grudnia 2019 r. kupiono na terenie Polski 562 350 różnych nieruchomości. Taki wynik oznacza wzrost wynoszący 7,1% względem 2018 roku. Poprzednio roczny wzrost (2018 r./2017 r.) wyniósł 7,6%.

Warto jednak zwrócić uwagę, że nie dla wszystkich analizowanych kategorii nieruchomości odnotowano roczne wzrosty (2019 r./2018 r.). W przypadku poszczególnych grup nieruchomości, wyniki dotyczące 2019 r. były następujące:
    • Sprzedaż lokali - 218 553 transakcje/wzrost o 4,1% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż działek niezabudowanych - 120 664 transakcje/wzrost o 16,3% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż nieruchomości rolnych - 60 990 transakcji/wzrost o 5,6% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż działek zabudowanych budynkiem mieszkalnym - 61 798 transakcji/wzrost o 14,7% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu - 50 866 transakcji/wzrost o 4,0% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż nieruchomości innych - 23 954 transakcje/spadek o 0,8% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż działek zabudowanych budynkiem o innym przeznaczeniu - 16 207 transakcji/wzrost o 2,2% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż prawa użytkowania wieczystego - 5739 transakcji/spadek o 12,7% względem poprzedniego roku
    • Sprzedaż nieruchomości na rzecz Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego - 3 393 transakcje/spadek o 11,4% względem poprzedniego roku
    • Oddanie przez Skarb Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego w użytkowanie wieczyste wraz ze sprzedażą budynku - 186 transakcji/spadek o 49,9% względem poprzedniego roku

Duży roczny wzrost dotyczący liczby sprzedanych lokali i domów (odpowiednio: 4,1% oraz 14,7%) odzwierciedla dobrą koniunkturę panującą na rynku mieszkaniowym w 2019 r. Można przypuszczać, że analogiczne wyniki z 2020 r. nie będą już tak dobre.
 
Warto odnotować, że przy okazji danych o sprzedaży nieruchomości, GUS podał również zmiany średnich cen lokali mieszkalnych z całej Polski. W przypadku rynku pierwotnego, wzrosty wyniosły odpowiednio: 6,7% (2019 r./2018 r.) oraz 17,4% (2019 r./2015 r.). Analogiczne wyniki dla rynku wtórnego to: 10,4% (2019 r./2018 r.) oraz 27,2% (2019 r./2015 r.). Jeżeli zaś chodzi o cały rynek lokali mieszkalnych, to roczny wzrost wyniósł 8,7%, a ubiegłoroczny wynik w porównaniu do 2015 r. - 22,5%

(A.P.)

Czytaj także:

Na 1000 krakowian przypada już 517 mieszkań

Zamknij [x]

Czytaj także:

Na 1000 krakowian przypada już 517 mieszkań

Zamknij [x]