Deweloperskie wyniki z listopada - więcej nowych budów, mniej pozwoleń.

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w listopadzie bieżącego roku. Najnowsze dane GUS-u wskazują, że deweloperzy w jedenastym miesiącu roku zwiększyli liczbę rozpoczynanych budów mieszkań. Spadła natomiast liczba uzyskiwanych pozwoleń budowlanych. Względem października 2020 roku praktycznie nie zmieniła się natomiast liczba lokali i domów oddawanych do użytkowania.

fot. R
fot. R

W jedenastym miesiącu 2020 roku, odnotowano spory wzrost liczby nowych budów mieszkań. W listopadzie 2020 r. krajowe firmy deweloperskie zainicjowały prace, które mają doprowadzić do powstania 13 062 lokali i domów. Oznaczało to wzrost o 13,5% względem października 2020 r. W ujęciu rocznym, liczba rozpoczętych mieszkań deweloperskich też wzrosła, ale o wiele mniej znacząco - dodatnia zmiana w stosunku do listopada 2019 r. wynosi 0,8%.

Dane GUS-u sygnalizują też istotny miesięczny spadek liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań (-19,4%). Od 1 do 30 listopada 2020 roku, krajowi deweloperzy uzyskali zgodę na budowę 13 960 mieszkań. W ujęciu rocznym (listopad 2020 r./listopad 2019 r.) odnotowano natomiast wzrost liczby pozwoleń o 13,0%.

Główny Urząd Statystyczny odnotował również niewielki wzrost liczby mieszkań deweloperskich oddanych do użytkowania. Pomiędzy 1 i 30 listopada 2020 roku, krajowi deweloperzy ukończyli 12 814 lokali oraz domów. To oznaczało zmianę o (+0,3%) w relacji do października 2020 r. W ujęciu rocznym (listopad 2020 r./listopad 2019 r.) liczba ukończonych mieszkań deweloperskich nie uległa zmianie.

Ogólnie rzecz biorąc, listopadowe wyniki krajowej branży deweloperskiej nie okazały się gorsze od październikowych, ani w zakresie rozpoczynanych budów, ani oddawanych lokali. Na ile druga fala pandemii wpłynie na ogólną liczbę uzyskanych pozwoleń, a w konsekwencji na podaż mieszkań deweloperskich w kolejnych kwartałach, będzie można ocenić, analizując dane z całego czwartego kwartału 2020 i początku 2021 roku.

(A.P.)

Czytaj także:

W Małopolsce buduje się mniej niż przed rokiem?

Zamknij [x]

Czytaj także:

W Małopolsce buduje się mniej niż przed rokiem?

Zamknij [x]