W Małopolsce buduje się mniej niż przed rokiem?

Analizy, opinie

Znamy dane GUS mówiące o tym, ile mieszkań przez trzy kwartały 2020 r. rozpoczęto na terenie województwa małopolskiego. Warto dowiedzieć się, czy wyniki odbiegają od ubiegłorocznych.

fot. R
fot. R

Główny Urząd Statystyczny w swoim Banku Danych Lokalnych zaprezentował regionalne wyniki budownictwa mieszkaniowego z pierwszych dziewięciu miesięcy 2020 roku. Mowa o informacjach dotyczących m.in. powiatów i miast na prawach powiatu. Te dane opracowano po sprawdzeniu wstępnych miesięcznych raportów dostarczanych przez samorządy i poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki regionalnemu podsumowaniu dziewięciu miesięcy 2020 roku można np. dowiedzieć się, ile mieszkań (lokali oraz domów) zostało rozpoczętych na terenie małopolskich miast i powiatów. To ciekawa informacja w kontekście porównania z minionym rokiem.

Ogólne dane GUS mówią, że liczba mieszkań rozpoczętych przez wszystkich małopolskich inwestorów, od początku stycznia do końca września w 2019 i 2020 r. przedstawiała się następująco:

styczeń - wrzesień 2019 r. - 16 419 mieszkań
styczeń - wrzesień 2020 r. - 15 651 mieszkań

Powyższe informacje wskazują, że przez pierwsze trzy kwartały 2020 r. na terenie Małopolski rzeczywiście rozpoczęto mniej lokali i domów. Różnica wyniku osiągniętego przez wszystkich inwestorów (względem 2019 r.) nie okazała się jednak bardzo duża. Roczny spadek o 4,7% w kontekście aktualnej, kryzysowej sytuacji można uznać za niewielki.

Równie ciekawie prezentuje się porównanie wyników osiągniętych przez deweloperów w okresie styczeń - wrzesień 2019 r. oraz styczeń - wrzesień 2020 r. W przypadku całego województwa małopolskiego oraz poszczególnych powiatów, wspomniane wyniki dotyczące liczby rozpoczętych mieszkań (lokali i domów) wyglądały następująco:

woj. małopolskie - 8058 w 2019 r. (I - IX) oraz 7604 w 2020 r. (I - IX)
pow. bocheński - 34/74
pow. brzeski - 35/11
pow. chrzanowski - 0/0
pow. dąbrowski - 0/0
pow. gorlicki - 2/0
pow. krakowski - 702/546
pow. limanowski - 0/0
pow. miechowski - 12/12
pow. myślenicki - 55/86
pow. nowosądecki - 0/0
pow. nowotarski - 50/159
pow. olkuski - 55/4
pow. oświęcimski - 114/147
pow. proszowicki - 0/0
pow. suski - 0/0
pow. tarnowski - 44/55
pow. tatrzański - 7/0
pow. wadowicki - 134/78
pow. wielicki - 424/454
Kraków - 6229/5632
Nowy Sącz - 81/133
Tarnów - 80/213

W świetle danych GUS okazuje się, że deweloperzy od stycznia do września 2020 r. w Małopolsce rozpoczęli o 5,6% mniej lokali i domów niż przed rokiem. Na spadek dotyczący całego województwa bardzo znacząco wpłynęła mniejsza aktywność krakowskich inwestorów mieszkaniowych. Okazuje się, że w Krakowie liczba rozpoczętych przez deweloperów lokali i domów spadła o niemal jedną dziesiątą względem analogicznego okresu 2019 r. (styczeń - wrzesień). Co ciekawe, w powiecie bocheńskim, nowotarskim i myślenickim oraz w Nowym Sączu i Tarnowie odnotowano natomiast wzrost aktywności deweloperów.

Równie ważna wydaje się liczba mieszkań (w praktyce domów), które rozpoczęli małopolscy inwestorzy prywatni od stycznia do września 2019 r. oraz od stycznia do września 2020 r. Te statystyki w przypadku poszczególnych części województwa wyglądały następująco:

woj. małopolskie - 8291 w 2019 r. (I - IX) oraz 7993 w 2020 r. (I - IX)
pow. bocheński - 393/425
pow. brzeski - 217/228
pow. chrzanowski - 195/177
pow. dąbrowski - 159 /154
pow. gorlicki - 291/252
pow. krakowski - 892/858
pow. limanowski - 399/393
pow. miechowski - 113/85
pow. myślenicki - 482 /463
pow. nowosądecki - 737/703
pow. nowotarski - 602/563
pow. olkuski - 193/203
pow. oświęcimski - 463/416
pow. proszowicki - 113/114
pow. suski - 308/330
pow. tarnowski - 720/687
pow. tatrzański - 370/293
pow. wadowicki - 427 /439
pow. wielicki - 489/478
Kraków - 569/588
Nowy Sącz - 79/89
Tarnów - 80/55

Około czteroprocentowy spadek liczby domów rozpoczętych przez inwestorów prywatnych na terenie całej Małopolski również nie wydaje się szczególnie duży. Warto odnotować, że w przypadku Krakowa nie odnotowano nawet rocznego spadku. Wręcz przeciwnie - liczba rozpoczętych domów wzrosła tam o 3,3% Na sumaryczny wynik dla całej Małopolski najbardziej wpłynęły ujemne zmiany, które odnotowano w pięciu powiatach (pow. chrzanowski, pow. gorlicki, pow. miechowski, pow. oświęcimski oraz pow. tatrzański). Na uwagę zasługują też wzrosty dotyczące Nowego Sącza oraz powiatów bocheńskego, brzeskiego, olkuskiego, suskiego oraz pow. wadowickiego.

(A.P.)

Czytaj także:

Październik 2020 - mniej nowych budów w budownictwie deweloperskim

Zamknij [x]

Czytaj także:

Październik 2020 - mniej nowych budów w budownictwie deweloperskim

Zamknij [x]