Czy w Małopolsce buduje się mniej mieszkań niż przed rokiem?

Analizy, opinie

Znamy dane GUS mówiące o tym, ile mieszkań przez siedem miesięcy 2020 r. rozpoczęto na terenie województwa małopolskiego. Warto dowiedzieć się, czy wyniki są znacznie gorsze niż rok temu. Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych opublikował regionalne wyniki budownictwa mieszkaniowego z pierwszych siedmiu miesięcy 2020 roku. Mowa o informacjach dotyczących m.in. powiatów i miast na prawach powiatu.

fot. R
fot. R

Te dane opracowano po sprawdzeniu wstępnych miesięcznych raportów dostarczanych przez samorządy i poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki regionalnemu podsumowaniu siedmiu miesięcy 2020 roku, można np. dowiedzieć się, ile mieszkań (lokali oraz domów) zostało rozpoczętych na terenie małopolskich miast i powiatów. To ciekawa informacja w kontekście porównania z minionym rokiem.
 
Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że liczba mieszkań rozpoczynanych przez wszystkich małopolskich inwestorów, od stycznia do lipca 2019 r. oraz od stycznia do lipca 2020 r. przedstawiała się następująco:
    • styczeń - lipiec 2019 r. - 12 088 mieszkań
    • styczeń - lipiec 2020 r. - 11 683 mieszkania

Powyższe informacje wskazują, że przez pierwsze siedem miesięcy 2020 r. na terenie Małopolski rzeczywiście rozpoczęto mniej lokali i domów. Różnica wyniku osiągniętego przez wszystkich inwestorów (względem 2019 r.) nie okazała się jednak duża. Roczny spadek o 3,4% w kontekście aktualnej sytuacji można uznać za niewielki.

Równie ciekawie prezentuje się porównanie wyników osiągniętych przez deweloperów w okresie styczeń - lipiec 2019 r. oraz styczeń - lipiec 2020 r. W przypadku całego województwa małopolskiego oraz poszczególnych powiatów, wspomniane wyniki dotyczące liczby rozpoczętych mieszkań (lokali i domów) wyglądały następująco:

    • woj. małopolskie - 5 734 w 2019 r. oraz 5 680 w 2020 r.
    • pow. bocheński - 32/74
    • pow. brzeski - 26/11
    • pow. chrzanowski - 0/0
    • pow. dąbrowski - 0/0
    • pow. gorlicki - 2/0
    • pow. krakowski - 608/414
    • pow. limanowski - 0/0
    • pow. miechowski - 0/12
    • pow. myślenicki - 46/43
    • pow. nowosądecki - 0/0
    • pow. nowotarski - 46/143
    • pow. olkuski - 55/4
    • pow. oświęcimski - 66/55
    • pow. proszowicki - 0/0
    • pow. suski - 0/0
    • pow. tarnowski - 43/48
    • pow. tatrzański - 6/0
    • pow. wadowicki - 118/48
    • pow. wielicki - 284/309
    • Kraków - 4 247/4 225
    • Nowy Sącz - 78/91
    • Tarnów - 77/203

W świetle danych GUS okazuje się, że deweloperzy od stycznia do lipca 2020 r. w Małopolsce rozpoczęli tylko o 0,9% mniej lokali i domów niż przed rokiem. Na ten dobry wynik dotyczący całego województwa bardzo znacząco wpłynęła spora aktywność krakowskich inwestorów mieszkaniowych. Okazuje się, że w Krakowie liczba rozpoczętych przez deweloperów lokali i domów prawie nie spadła względem analogicznego okresu 2019 r. (styczeń - lipiec). Co ciekawe, w powiecie wielickim, nowotarskim, bocheńskim oraz w Tarnowie odnotowano nawet duży wzrost aktywności deweloperów.

Równie ważna wydaje się liczba mieszkań (w praktyce domów), które rozpoczęli małopolscy inwestorzy prywatni od stycznia do lipca 2019 r. oraz 2020 r. Taka liczba domów w przypadku poszczególnych części województwa wyglądała następująco:  

    • woj. małopolskie - 6 354 w 2019 r. oraz 5 949 w 2020 r.
    • pow. bocheński - 287/308
    • pow. brzeski - 164/168
    • pow. chrzanowski - 150/127
    • pow. dąbrowski - 115/113
    • pow. gorlicki - 226/168
    • pow. krakowski - 682/680
    • pow. limanowski - 306/283
    • pow. miechowski - 92    /64
    • pow. myślenicki - 398/347
    • pow. nowosądecki - 541/506
    • pow. nowotarski - 478/434
    • pow. olkuski - 162/163
    • pow. oświęcimski - 378/286
    • pow. proszowicki - 92    /88
    • pow. suski - 235/269
    • pow. tarnowski - 528/507
    • pow. tatrzański - 268/246
    • pow. wadowicki - 331    /321
    • pow. wielicki - 329/348
    • Kraków - 461/424
    • Nowy Sącz - 64/62
    • Tarnów - 67/37
 
Około sześcioprocentowy spadek liczby domów rozpoczętych przez inwestorów prywatnych na terenie całej Małopolski również nie wydaje się szczególnie duży. Warto odnotować, że ujemna zmiana dotycząca Krakowa też nie była bardzo znacząca. W takich popularnych inwestycyjnie powiatach jak krakowski, limanowski, myślenicki, nowosądecki, nowotarski, tarnowski oraz wadowicki liczba rozpoczętych budów domów niewiele zmniejszyła się względem okresu styczeń - lipiec 2019 r. Wzrosty odnotowano natomiast w często wybieranym przez inwestorów powiecie wielickim, suskim oraz bocheńskim.

(A.P.)

Czytaj także:

Złote Sokoły 2020

Zamknij [x]

Czytaj także:

Złote Sokoły 2020

Zamknij [x]