Wśród inwestorów małopolskich mieszkań i domów dominują osoby prywatne oraz deweloperzy

Analizy, opinie

W opublikowanych przez Urząd Statystyczny w Krakowie danych znajdziemy ciekawe informacje o rozwoju województwa małopolskiego. Opisywane dane dla 2016 roku dotyczą m.in. budownictwa mieszkaniowego. Informacje zgromadzone przez US w Krakowie wskazują, że na terenie województwa małopolskiego znaczenie miała tylko działalność inwestycyjna osób prywatnych i deweloperów.

fot. R
fot. R

Pozostali inwestorzy (np. samorządy oraz spółdzielnie) budowali bardzo mało mieszkań.  

Według danych US w Krakowie inwestorzy indywidualni w 2016 r. oddali do użytkowania 47,80% nowych mieszkań (tzn. lokali i domów) z Małopolski. Jeszcze większą aktywnością inwestycyjną (50,27% oddanych mieszkań), cechowały się firmy deweloperskie. Udział pozostałych inwestorów był jedynie minimalny (1,93%). Bardzo zbliżone udziały inwestorów indywidualnych oraz deweloperów w liczbie oddanych mieszkań, zaobserwowano też dla całej Polski.

Warto również zwrócić uwagę, że struktura oddanych mieszkań według udziału inwestorów nieco zmieniła się w stosunku do 2010 r. Wtedy na terenie Małopolski firmy deweloperskie ukończyły 39,37% mieszkań. Udział inwestorów indywidualnych był wyraźnie większy - 58,98%. Warto zwrócić uwagę na dwie kwestie. Po pierwsze, w 2010 r. pozostali inwestorzy oddali do użytku tylko 1,65% nowych małopolskich mieszkań. Po drugie, Małopolska wówczas cechowała się większym udziałem inwestorów prywatnych w łącznej liczbie nowych mieszkań niż cała Polska (59% vs 52%) i mniejszym znaczeniem pozostałych inwestorów (m.in. spółdzielni oraz samorządów).

Krakowski urząd statystyczny w swoim opracowaniu podaje również dane na temat przeciętnej powierzchni użytkowej mieszkania oddanego do użytkowania. Dla poszczególnych małopolskich powiatów i miast na prawach powiatu, ten wskaźnik z 2016 r. przedstawiał się następująco:

    Kraków - 57,5 mkw.
    Tarnów - 84,3 mkw.
    Nowy Sącz - 107,3 mkw.
    powiat krakowski - 147,6 mkw.
    powiat wielicki - 124,7 mkw.
    powiat krakowski - 147,6 mkw.
    powiat wadowicki - 128,8 mkw.
    powiat proszowicki - 136,1 mkw.
    powiat miechowski - 142,1 mkw.
    powiat olkuski - 141,8 mkw.
    powiat chrzanowski - 144,5 mkw.
    powiat oświęcimski - 130,2 mkw.
    powiat suski - 165,8 mkw.
    powiat myślenicki - 160,2 mkw.
    powiat limanowski - 174,8 mkw.
    powiat nowotarski - 157,7 mkw.
    powiat tatrzański - 121,0 mkw.
    powiat bocheński - 129,8 mkw.
    powiat brzeski - 134,4 mkw.
    powiat nowosądecki - 151,6 mkw.
    powiat gorlicki - 133,1 mkw.
    powiat tarnowski - 140,5 mkw.
    powiat dąbrowski - 132,2 mkw.

W nawiązaniu do Krakowa warto wspomnieć, że ta część Małopolski jako jedyna cechowała się liczbą oddanych mieszkań większą niż 100 w przeliczeniu na 10 000 mieszkańców (dane dla 2016 r.).

(A.P.)

Czytaj także:

Nowe inwestycje na 122. Giełdzie Domów i Mieszkań

Zamknij [x]