Ile mieszkań powstało w 2020 roku?

Analizy, opinie

Rok 2020 z uwagi na panującą pandemię był specyficzny dla wielu branż. Czy trudna sytuacja panująca w kraju przełożyła się także na wyniki inwestorów mieszkaniowych? Warto dowiedzieć się, czy mniej budowały np. spółdzielnie, osoby prywatne i TBS-y.

fot. R
fot. R

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2020 r. Mowa o informacjach, które zostały podsumowane na podstawie miesięcznych raportów dostarczanych przez poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki temu podsumowaniu 2020 roku można dowiedzieć się, ile mieszkań wybudowały osoby prywatne, spółdzielnie, samorządy oraz TBS-y.

Dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że w 2020 r. wszyscy inwestorzy oddali do użytkowania 221 978 mieszkań (tzn. lokali i domów). Taki wynik oznacza wzrost aż o 7,0% względem 2019 roku. W przypadku łącznej powierzchni użytkowej nowych mieszkań roczny wzrost wyniósł 6,9%. Średnia powierzchnia mieszkania oddawanego do użytku spadła natomiast o 0,3 mkw. (do 88,5 mkw.). Warto dodać, że rok wcześniej odnotowano spadek średniego metrażu o 1,5 mkw.

W przypadku poszczególnych rodzajów inwestycji/inwestorów, zmiany liczby ukończonych mieszkań (względem 2019 r.) były następujące:
• mieszkania indywidualne (domy jednorodzinne) - wzrost o 7,1% (do 74 140 nowych mieszkań)
• mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - wzrost o 9,4% (do 143 770 nowych mieszkań)
• mieszkania spółdzielcze - spadek o 30,9% (do 1498 nowych mieszkań)
• mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - spadek o 38,9% (do 1508 nowych mieszkań)
• mieszkania komunalne - spadek o 43,7% (do 1035 nowych mieszkań)
• mieszkania zakładowe - spadek o 90,2% (do 27 mieszkań)

Powyższe wyniki wskazują, że budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, od stycznia do grudnia 2020 r. wygenerowało 64,8% oddawanych mieszkań. Oznacza to wzrost względem wyniku z 2019 r. (63,2%). Ważna była również aktywność osób indywidualnych budujących mieszkania na własny użytek (udział: 33,4%). Warto dodać, że udział indywidualnych inwestorów w łącznej liczbie ukończonych mieszkań odrobinę spadł w ujęciu rocznym (2019 r. - 33,6%). Działalność pozostałych inwestorów (tj. spółdzielni, samorządów, zakładów pracy oraz TBS-ów) miała znikomy wpływ na łączne wyniki polskiej „mieszkaniówki” - jeszcze mniejszy niż rok wcześniej.

Jeżeli natomiast chodzi o liczbę rozpoczętych w 2020 r. mieszkań (lokali i domów), to zmiany względem 2019 r. dotyczące różnych rodzajów inwestorów/inwestycji były następujące:
• mieszkania indywidualne (domy jednorodzinne) - brak istotnych zmian względem 2019 r. (wynik: 90 309 mieszkań)
• mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - spadek o 8,3% (do 130 208 mieszkań)
• mieszkania spółdzielcze - spadek o 20,4% (do 1638 mieszkań)
• mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - spadek o 23,2% (do 1163 mieszkań)
• mieszkania komunalne - spadek o 72,9% (do 365 mieszkań)
• mieszkania zakładowe - ponad sześciokrotny wzrost (do 159 mieszkań)

Budownictwo deweloperskie oraz indywidualne wygenerowało w 2020 r. odpowiednio 58,2% oraz 40,3% łącznej liczby rozpoczętych mieszkań. Analogiczne wyniki dla 2019 r. wynosiły natomiast: 59,9% oraz 38,1%.

(A.P.)

Czytaj także:

Rozpoczęte mieszkania: pozycja Krakowa w 2020 roku

Zamknij [x]

Czytaj także:

Rozpoczęte mieszkania: pozycja Krakowa w 2020 roku

Zamknij [x]