Jak deweloperzy zakończyli miniony rok?

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w grudniu ubiegłego roku. Najnowsze dane GUS-u wskazują, że deweloperzy pod koniec minionego roku zwiększyli liczbę oddawanych do użytku mieszkań oraz nowych pozwoleń budowlanych.

fot. R
fot. R

Względem listopada 2020 r. spadła natomiast liczba rozpoczynanych budów. Na uwagę zasługują też wstępne roczne wyniki działalności deweloperów, które są już dostępne po podsumowaniu statystyk z grudnia.

Pod koniec 2020 roku odnotowano miesięczny spadek liczby nowych budów mieszkań. W grudniu 2020 r. krajowe firmy deweloperskie zainicjowały prace, które mają doprowadzić do powstania 11 820 lokali. Oznaczało to spadek o 9,5% względem listopada 2020 r. W ujęciu rocznym, liczba rozpoczętych mieszkań deweloperskich natomiast nieco wzrosła - dodatnia zmiana w stosunku do grudnia 2019 r. wynosi bowiem 1,8%.

Dane GUS-u wskazują też miesięczny wzrost liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań (+80,9%), który skutkował osiągnięciem rekordu. Od 1 do 31 grudnia 2020 roku krajowi deweloperzy uzyskali zgodę na budowę 25 259 mieszkań. W odniesieniu do tego samego okresu wcześniejszego roku (grudzień 2020 r./grudzień 2019 r.) liczba pozwoleń również bardzo mocno wzrosła (o 93,8%). Powodem tak nagłych zmian były nowe normy dotyczące energochłonności budynków, które weszły w życie na początku 2021 r. Inwestorzy chcieli prawdopodobnie częściowo ich uniknąć poprzez uzyskanie dużej liczby pozwoleń na budowę.

Główny Urząd Statystyczny odnotował także wyraźny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Od 1 do 31 grudnia 2020 r. krajowi deweloperzy ukończyli 16 468 lokali. To oznacza zmianę o +28,5% w relacji do listopada ub.r. W ujęciu rocznym, liczba ukończonych mieszkań deweloperskich również wzrosła - dodatnia zmiana w stosunku do grudnia 2019 r. wynosi 15,8%.

Oprócz miesięcznego podsumowania aktywności firm deweloperskich, Główny Urząd Statystyczny podał również wstępne dane dotyczące całego minionego roku. Według GUS-u, takie wstępne wyniki budownictwa deweloperskiego z 2020 roku prezentują się następująco:

Liczba oddanych mieszkań: 143 770 (+9,4% w relacji do 2019 r.)

Liczba rozpoczętych budów mieszkań: 130 208 (-8,3% w relacji do 2019 r.)

Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę: 171 591 (+2,5% w relacji do 2019 r.)

Jak widać, krajowym deweloperom w 2020 roku pomimo kryzysu udało się utrzymać bardzo wysoką aktywność inwestycyjną. Branża deweloperska odnotowała rekord dotyczący liczby oddanych do użytku mieszkań, mimo że epidemia w niektórych przypadkach mogła spowolnić inwestycje budowlane.

(A.P.)

Czytaj także:

Deweloperskie wyniki z listopada - więcej nowych budów, mniej pozwoleń.

Zamknij [x]

Czytaj także:

Deweloperskie wyniki z listopada - więcej nowych budów, mniej pozwoleń.

Zamknij [x]