W 2016 roku rząd wydał na MdM prawie 800 mln zł

Analizy, opinie

Od pewnego czasu znamy ostateczne wyniki programu Mieszkanie dla Młodych z 2016 roku. Jeszcze niedawno Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), jako instytucja przyznająca dopłaty z MdM-u, korygował te dane. Warto zatem sprawdzić, jaka jest ostateczna wartość dopłat z MdM-u przyznanych w 2016 roku.

fot. LT
fot. LT

Suma wynosząca prawie 800 mln zł prezentuje się imponująco. Wystarczy tylko wspomnieć, że całkowite bezpośrednie wydatki budżetu państwa na sferę mieszkaniową w 2016 roku miały wynieść 1,549 mld zł. Ubiegłoroczny koszt programu MdM, stanowi aż 51% wspomnianej kwoty.

Marzec minionego roku był miesiącem z największą sumą dofinansowania
Bank Gospodarstwa Krajowego nie podaje bezpośrednich danych o wartości dopłat z MdM-u przyznanych w danym miesiącu. Odpowiednie informacje można jednak uzyskać po porównaniu sumy wykorzystanych środków na koniec kolejnego miesiąca. Miesięczne przyrosty tego salda są właśnie kwotą przyznanego dofinansowania (patrz poniższa tabela). Warto zwrócić uwagę, że w 2016 roku dotacje do wkładu własnego były udzielane z trzech puli środków. Pula na 2016 rok została wyczerpana już w połowie marca. Wydatkowanie środków na 2017 r. wstrzymano w lipcu, gdyż przepisy uniemożliwiają wcześniejsze wykorzystanie więcej niż połowy pieniędzy z puli zaplanowanej na przyszły rok. Dlatego program MdM przez prawie pół roku był finansowany tylko ze środków przeznaczonych na 2018 r. i umożliwiał dotowanie nowych mieszkań posiadających dość odległy termin ukończenia (2018 r.).


Informacje zaprezentowane w poniższym zestawieniu dobrze ilustrują zmiany tempa wydatkowania środków z programu Mieszkanie dla Młodych. Nietrudno zauważyć, że druga połowa 2016 roku była znacznie gorsza od pierwszej (I poł. 2016 r. - suma dopłat 645,58 mln zł, II poł. 2016 r. suma dopłat - 150,65 mln zł).
 
Pod względem miesięcznej wartości dopłat rekordowy był miesiąc, w którym kończyła się pula z 2016 r. W marcu ub.r. beneficjenci MdM-u korzystali jeszcze z możliwości dotowania gotowych mieszkań deweloperskich i używanych lokali. Dlatego suma dopłat dla trzeciego miesiąca 2016 roku (202,23 mln zł), stanowi ponad jedną czwartą wszystkich środków wydatkowanych przez BGK od 1 stycznia do 31 grudnia (796,23 mln zł). Dla porównania, w sierpniu 2016 r. wydatkowano tylko 1,96% wszystkich dopłat z analizowanego roku. Później wyniki MdM-u nieco się poprawiły, gdyż deweloperzy wprowadzili na rynek więcej lokali, które mogą być dotowane przy pomocy puli na 2018 r. (tzn. nowych mieszkań z terminem ukończenia w 2018 r.).      

W styczniu został pobity kolejny rekord wartości dopłat mieszkaniowych
Pisząc o wynikach Mieszkania dla Młodych nie sposób pominąć sytuacji ze stycznia bieżącego roku. W tym miesiącu padł bowiem rekord wartości dopłat, który prawdopodobnie nie zostanie już pobity do końca działania rządowego programu (tzn. do 31 grudnia 2018 r.). Najnowsze dane BGK wskazują, że od 1 do 31 stycznia 2017 r. zostały wydatkowane środki o wartości aż 388,79 mln zł. Ta kwota jest o ponad 92% większa od rekordu z marca 2016 r. Tak duże zainteresowanie MdM-em, skutkowało wyczerpaniem w ciągu jednego miesiąca drugiej połowy dopłat z puli zarezerwowanej na 2017 r. (373 mln zł). Tysiące młodych kredytobiorców już od lipca 2016 r. czekały na ponowną możliwość dotowania używanych mieszkań, gotowych lokali deweloperskich oraz „M” z terminem ukończenia w 2017 r.

W nawiązaniu do opisywanej sytuacji, warto zadać sobie pytanie o perspektywy programu MdM. Do końca 2017 r. kredytobiorcy otrzymają rządową dopłatę tylko przy zakupie nowych mieszkań z terminem ukończenia w 2018 r. Takie lokale będą dotowane przy pomocy puli przeznaczonej na 2018 r. Pod koniec stycznia 2017 roku, zostało wydatkowanych 176,869 mln zł (23,21%) z tej ostatniej puli środków budżetowych na program MdM. Zgodnie z przepisami, do końca 2017 roku, Bank Gospodarstwa Krajowego może rozdysponować tylko 50% z puli na 2018 r. (381 mln zł). Jeżeli ten limit (50%) zostanie przekroczony przed końcem 2017 roku, to program MdM po raz pierwszy w swojej historii będzie okresowo wstrzymany (do 1 stycznia 2018 r.). Wraz z początkiem stycznia 2018 roku, znów będzie możliwe dotowanie używanych mieszkań i gotowych lokali deweloperskich. Można oczekiwać, że ze względu na duże zainteresowanie kredytobiorców, środki na 2018 r. wyczerpią się przed planowanym terminem przyjmowania ostatnich wniosków przez BGK (30 wrzesień 2018 r.).  

A.P.

Czytaj także:

Przez dziesięć lat stawki najmu w Krakowie wzrosły o 60%

Zamknij [x]

Czytaj także:

Przez dziesięć lat stawki najmu w Krakowie wzrosły o 60%

Zamknij [x]