Banki pożyczają znacznie ostrożniej niż 10 lat temu

Analizy, opinie

Narodowy Bank Polski opublikował kolejne wydanie swojego półrocznego raportu na temat stabilności finansowej. W tej analizie możemy znaleźć między innymi ciekawe dane na temat wysokości dostępnego kredytu mieszkaniowego. Wspomniane informacje dotyczą między innymi Krakowa.

fot. R.
fot. R.

Warto wiedzieć, że NBP regularnie ocenia wysokość dostępnego kredytu mieszkaniowego w sześciu największych miastach kraju (Warszawie, Krakowie, Łodzi, Wrocławiu, Poznaniu i Gdańsku). Wyniki szacunków NBP są prezentowane jako wielokrotność przeciętnego  wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw (z danego miasta). Narodowy Bank Polski oblicza maksymalną wysokość dostępnego kredytu przy założeniu przeciętnych parametrów kredytowania (np. wysokości marży i długości okresu spłaty). W ramach obliczeń przyjęto też, że kredytobiorca z danego miasta otrzymuje przeciętne miesięczne wynagrodzenie dla sektora przedsiębiorstw.

Po przeanalizowaniu danych NBP można stwierdzić, że maksymalny dostępny kredyt wynosił:

  •     Warszawa: III kw. 2006 r. - 166 przeciętnych wynagrodzeń z sektora przedsiębiorstw, II kw. 2016 r. - 120 wynagrodzeń
  •     Kraków: III kw. 2006 r. - 145 przeciętnych wynagrodzeń z sektora przedsiębiorstw, II kw. 2016 r. - 108 wynagrodzeń
  •     Łódź: III kw. 2006 r. - 137 przeciętnych wynagrodzeń z sektora przedsiębiorstw, II kw. 2006 r. - 98 wynagrodzeń
  •     Wrocław: III kw. 2006 r. - 144 przeciętne wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw, II kw. 2016 r. - 105 wynagrodzeń
  •     Poznań: III kw. 2006 r. - 152 przeciętne wynagrodzenia z sektora przedsiębiorstw, II kw. 2016 r. - 110 wynagrodzeń
  •     Gdańsk: III kw. 2006 r. - 160 przeciętnych wynagrodzeń z sektora przedsiębiorstw, II kw. 2016 r. - 117 wynagrodzeń

Jak widać, maksymalna wartość dostępnego kredytu w stosunku do wynagrodzenia, zmniejszyła się mniej więcej o 25% - 30% (dla Krakowa obliczony spadek wyniósł 26%). Taka sytuacja nie oznacza jednak, że krakowscy kredytobiorcy pod względem kwotowym mogą pożyczyć mniej niż w III kw. 2006 r. Warto pamiętać, że przez 10 lat przeciętne wynagrodzenie w sektorze krakowskich przedsiębiorstw nominalnie wzrosło o 80% (patrz: Biuletyn Statystyczny Miasta Krakowa).

Z danych Narodowego Banku Polskiego wynika, że krajowe banki ostrożniej szacują zdolność kredytową w relacji do wysokości dochodu netto niż 10 lat temu. Ta zmiana podejścia kredytodawców jest związana m.in. z restrykcjami KNF-u i praktycznym wyeliminowaniem z rynku kredytów walutowych. Wiadomo, że Komisja Nadzoru Finansowego pracuje nad zmianami w Rekomendacji S, które kosztem zdolności kredytowej Polaków, mają przyczynić się do popularyzacji bardziej bezpiecznych kredytów mieszkaniowych ze stałym oprocentowaniem.  

(A.P.)

Czytaj także:

REAS: koniec roku bardzo dobry dla krakowskich deweloperów

Zamknij [x]

Czytaj także:

REAS: koniec roku bardzo dobry dla krakowskich deweloperów

Zamknij [x]