Przez dziesięć lat stawki najmu w Krakowie wzrosły o 60%

Analizy, opinie

Narodowy Bank Polski opublikował kolejne wydanie półrocznego raportu na temat stabilności finansowej. W tej analizie możemy znaleźć między innymi ciekawe dane na temat przeciętnego kosztu najmu mieszkań w Krakowie. Dane NBP pozwalają na prześledzenie średnich stawek za wynajem 1 mkw. krakowskiego lokalu w ostatnich dziesięciu latach.

fot. LT
fot. LT

Narodowy Bank Polski w ramach swojej analizy podał informacje na temat przeciętnego kosztu najmu 1 mkw. mieszkań z siedmiu największych rynków (Warszawa, Kraków, Łódź, Wrocław, Poznań, Gdańsk i Gdynia). Stawki opublikowane przez NBP są średnią z wartości transakcyjnych oraz ofertowych. Po przeanalizowaniu tych danych i obliczeniu zmian można wywnioskować, że od III kw. 2006 r. do II kw. 2016 r. średni koszt wynajęcia mieszkania zmienił się o:

 •     +33% w Warszawie (III kw. 2006 r. - 37,8 zł/mkw. II kw. 2016 r. - 50,3 zł/mkw.)
 •     +60% w Krakowie (III kw. 2006 r. - 24,4 zł/mkw. II kw. 2016 r. - 39,1 zł/mkw.)
 •     +27% w Łodzi (III kw. 2006 r. - 22,7 zł/mkw. II kw. 2016 r. - 28,8 zł/mkw.)
 •     +35% we Wrocławiu (III kw. 2006 r. - 27,9 zł/mkw. II kw. 2016 r. - 37,5 zł/mkw.)
 •     -2% w Gdańsku (III kw. 2006 r. - 35,7 zł/mkw. II kw. 2016 r. - 35,1 zł/mkw.)
 •     +28% w Gdyni (III kw. 2006 r. - 28,3 zł/mkw. II kw. 2016 r. - 36,1 zł/mkw.)

Jak widać, na terenie Krakowa odnotowano zdecydowanie największy wzrost kosztów najmu. Zmiana pomiędzy III kw. 2006 r. i II kw. 2016 r. będzie mniejsza, jeżeli weźmiemy pod uwagę skumulowaną inflację CPI (21,8%).

Zmiany średnich stawek czynszów podawanych przez NBP, można również przeanalizować na przestrzeni kolejnych lat. Przeciętny miesięczny koszt wynajęcia mieszkania w Krakowie, według Narodowego Banku Polskiego wynosił:

 •     II poł. 2006 r. -  25,25 zł
 •     2007 r. -  28,32 zł
 •     2008 r. -  31,93 zł
 •     2009 r. -  32,82 zł
 •     2010 r. -  32,37 zł
 •     2011 r. -  29,68 zł
 •     2012 r. -  32,09 zł
 •     2013 r. -  32,43 zł
 •     2014 r. -  32,12 zł
 •     2015 r. -  34,37 zł
 •     I poł. 2016 r. -  37,49 zł

Dane NBP wskazują, że mieliśmy do czynienia ze stabilizacją poziomu krakowskich czynszów poza dwoma okresami szybkich wzrostów (II poł. 2006 r. - 2008 r. i 2014 r. - I poł. 2016 r.).

(A.P)

Czytaj także:

"Nowa 5 Dzielnica" z pozwoleniem na budowę

Zamknij [x]

Czytaj także:

"Nowa 5 Dzielnica" z pozwoleniem na budowę

Zamknij [x]