Jak dla firm deweloperskich zakończył się I kw. 2021 roku?

Analizy, opinie

Dane Urzędu Statystycznego dotyczące wyników marca 2021 r. wskazują, że względem lutego wzrosła liczba oddanych mieszkań, pozwoleń i nowych budów.

fot. R
fot. R

Główny Urząd Statystyczny przedstawił informacje dotyczące wyników budownictwa mieszkaniowego w marcu bieżącego roku. Dane GUS wskazują, że deweloperzy w pierwszym miesiącu wiosny zwiększyli liczbę oddawanych do użytku mieszkań. Względem lutego 2021 roku wzrosła również liczba rozpoczynanych budów i pozwoleń budowlanych. Warto odnotować, że podobna sytuacja była widoczna również rok wcześniej (mimo początku pandemii koronawirusa).

W trzecim miesiącu 2021 roku istotnym sygnałem z rynku był miesięczny wzrost liczby nowych budów mieszkań. W marcu 2021 r. krajowe firmy deweloperskie zainicjowały prace, które mają doprowadzić do powstania 17 821 lokali. Oznaczało to wzrost aż o 80,4% względem lutego 2021 r. W ujęciu rocznym, liczba rozpoczętych mieszkań deweloperskich też znacząco wzrosła - dodatnia zmiana w stosunku do marca 2020 r. wynosi 59,1%.

Dane GUS sygnalizują również miesięczny wzrost liczby pozwoleń na budowę nowych mieszkań (+28,4%). Od 1 do 31 marca 2021 roku krajowi deweloperzy uzyskali zgodę na budowę aż 23 290 mieszkań. W ujęciu rocznym (marzec 2020 r. - marzec 2021 r.) liczba pozwoleń wzrosła jeszcze mocniej (wzrost o 67,9%).

Główny Urząd Statystyczny odnotował także wyraźny wzrost liczby mieszkań oddanych do użytkowania. Od 1 do 31 marca 2021 r. krajowi deweloperzy ukończyli 10 758 lokali. To oznacza dodatnią zmianę 13,2% w relacji do lutego 2021 r. W ujęciu rocznym, liczba ukończonych mieszkań deweloperskich wzrosła nieco mniej - dodatnia zmiana w stosunku do marca 2020 r. wynosi 5,5%.

Oprócz miesięcznego podsumowania aktywności deweloperów Główny Urząd Statystyczny podał również wstępne dane dotyczące całego minionego kwartału. Według GUS-u takie wstępne wyniki budownictwa deweloperskiego z I kw. 2021 roku prezentują się następująco:

  • Liczba oddanych mieszkań: 30 404 (-1,2% w relacji do I kw. 2020 r.)
  • Liczba rozpoczętych budów mieszkań: 40 130 (+26,0% w relacji do I kw. 2020 r.)
  • Liczba uzyskanych pozwoleń na budowę: 56 334 (+51,5% w relacji do I kw. 2020 r.)

Na szczególną uwagę zasługuje bardzo duży roczny wzrost liczby pozwoleń budowlanych. Sugeruje on, że deweloperzy optymistycznie patrzą na perspektywy popytowe.

(A.P.)

Czytaj także:

Jakie technologie budowlane są popularne w Małopolsce?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Jakie technologie budowlane są popularne w Małopolsce?

Zamknij [x]