Rozpoczęte budowy mieszkań w Małopolsce - jak wyglądają wyniki z I poł. 2021 roku?

Analizy, opinie

Znamy dane GUS mówiące o tym, ile mieszkań w całym pierwszym półroczu rozpoczęto na terenie województwa małopolskiego. Warto dowiedzieć się, czy działalność inwestycyjna przyspieszyła.

fot. R
fot. R

Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych prezentuje regionalne wyniki budownictwa mieszkaniowego z pierwszych sześciu miesięcy 2021 roku. Mowa o informacjach dotyczących m.in. powiatów i miast na prawach powiatu. Te dane opracowano po sprawdzeniu wstępnych miesięcznych raportów dostarczanych przez samorządy i poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki regionalnemu podsumowaniu sześciu miesięcy 2021 roku, można np. dowiedzieć się, ile mieszkań (lokali oraz domów) zostało rozpoczętych na terenie małopolskich miast i powiatów. To ciekawa informacja w kontekście jednoczesnego działania dwóch czynników - epidemii koronawirusa i dużego popytu mieszkaniowego.

Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego mówią, że liczba mieszkań (lokali i domów) rozpoczynanych przez wszystkich małopolskich inwestorów, od stycznia do czerwca 2020 r. oraz od stycznia do czerwca 2021 r. przedstawiała się następująco:

• styczeń - czerwiec 2020 r. - łącznie 9163 lokale i domy (wszyscy inwestorzy)
• styczeń - czerwiec 2021 r. - łącznie 13 093 lokale i domy (wszyscy inwestorzy)
• styczeń - czerwiec 2020 r. - 4854 domy w budownictwie indywidualnym
• styczeń - czerwiec 2021 r. - 6030 domów w budownictwie indywidualnym
• styczeń - czerwiec 2020 r. - 4309 lokali i domów w budownictwie deweloperskim (na sprzedaż i wynajem)
• styczeń - czerwiec 2021 r. - 6658 lokali i domów w budownictwie deweloperskim (na sprzedaż i wynajem)

Powyższe informacje wskazują, że pierwsze półrocze przyniosło znaczący wzrost aktywności deweloperów i osób prywatnych (w porównaniu do pierwszej połowy minionego roku). Co ważne, większa dodatnia zmiana procentowa dotyczyła budownictwa na sprzedaż lub wynajem, które mocniej ucierpiało w pierwszej fazie pandemii COVID-19.

Dane z pierwszych sześciu miesięcy 2021 r. potwierdzają, że pod względem łącznej liczby rozpoczętych budów mieszkań deweloperskich, stolica Małopolski uplasowała się na pierwszym miejscu w województwie. Klasyfikacja wszystkich małopolskich miast na prawach powiatu i powiatów z uwzględnieniem liczby nowo rozpoczętych mieszkań na sprzedaż lub wynajem (styczeń - czerwiec 2020 r. oraz styczeń - czerwiec 2021 r.) wygląda następująco:

• całe województwo małopolskie - 4 309 mieszkań w I połowie 2020 r. oraz 6 658 mieszkań w I połowie 2021 r.
• pow. bocheński - 74/0
• pow. brzeski - 11/39
• pow. chrzanowski - 0/0
• pow. dąbrowski - 0/28
• pow. gorlicki - 0/16
• pow. krakowski - 334/672
• pow. limanowski - 0/0
• pow. miechowski - 0/0
• pow. myślenicki - 31/252
• pow. nowosądecki - 0/0
• pow. nowotarski - 134/61
• pow. olkuski - 4/0
• pow. oświęcimski - 33/100
• pow. proszowicki - 0/20
• pow. suski - 0/0
• pow. tarnowski - 48/93
• pow. tatrzański - 0/2
• pow. wadowicki - 36/76
• pow. wielicki - 270/378
• Kraków - 3 088/4 654
• Nowy Sącz - 55/100
• Tarnów - 191/167

Powyższe dane potwierdzają, że pierwsza połowa 2021 r. (w porównaniu do analogicznego okresu minionego roku) przyniosła nie tylko aktywizację deweloperów w Krakowie. Warto tutaj zwrócić uwagę na wyniki dotyczące np. powiatu wielickiego, myślenickiego i krakowskiego. W takich powiatach, jak np. gorlicki, dąbrowski oraz proszowicki, deweloperzy natomiast pojawili się po pewnej przerwie.

Równie ciekawie przedstawia się liczba mieszkań (w praktyce domów jednorodzinnych), które w pierwszych sześciu miesiącach 2020 r. oraz pierwszych sześciu miesiącach 2021 r. rozpoczęli prywatni małopolscy inwestorzy. Informacje na ten temat wyglądają następująco:

• całe województwo małopolskie - 4 854 domy w I połowie 2020 r. oraz 6 030 domów w I połowie 2021 r.
• pow. bocheński - 256/258
• pow. brzeski - 127/170
• pow. chrzanowski - 100/135
• pow. dąbrowski - 101/124
• pow. gorlicki - 131/196
• pow. krakowski - 567/741
• pow. limanowski - 234/316
• pow. miechowski - 51/86
• pow. myślenicki - 273/366
• pow. nowosądecki - 409/478
• pow. nowotarski - 340/508
• pow. olkuski - 143/150
• pow. oświęcimski - 229/303
• pow. proszowicki - 75/91
• pow. suski - 228/240
• pow. tarnowski - 391/477
• pow. tatrzański - 199/190
• pow. wadowicki - 272/366
• pow. wielicki - 300/346
• Kraków - 340/377
• Nowy Sącz - 55/66
• Tarnów - 33/46

Zaprezentowane powyżej informacje wskazują, że wzrost liczby rozpoczętych prywatnych domów o 24% w skali całego województwa małopolskiego (względem I poł. 2020 r.) był efektem zmian widocznych m.in. na terenie: powiatu miechowskiego - wzrost liczby rozpoczętych domów o 69%, powiatu gorlickiego - o 50%, powiatu nowotarskiego - o 49%, Tarnowa - o 39%, powiatu limanowskiego - o 35%, powiatu chrzanowskiego - o 35%, powiatu wadowickiego - o 35%, powiatu myślenickiego - o 34%, powiatu brzeskiego - o 34%, powiatu oświęcimskiego - o 32% oraz powiatu krakowskiego - o 31%.

(A.P.)

Czytaj także:

Wzrosły koszty utrzymania mieszkań

Zamknij [x]

Czytaj także:

Wzrosły koszty utrzymania mieszkań

Zamknij [x]