Ile domów powstaje w Małopolsce?

Analizy, opinie

Miniony rok na terenie województwa małopolskiego cechował się dużą liczbą rozpoczętych i ukończonych budów domów. Warto sprawdzić, w której części Małopolski powstawało najwięcej domów.

fot. R
fot. R

Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych przedstawia wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2020 r. Są to szacunkowe informacje, które stanowią podsumowanie comiesięcznych opracowań. Podobnie jak we wcześniejszych okresach, takie wstępne dane GUS powinny różnić się niewiele od ostatecznych wyników z całego roku. Dlatego warto przyjrzeć się informacjom, które dotyczą aktywności budowlanej osób prywatnych na terenie województwa małopolskiego. Oprócz liczby rozpoczętych domów, ciekawa wydaje się też statystyka dotycząca liczby i metrażu ukończonych budynków jednorodzinnych.
 
Główny Urząd Statystyczny wskazuje, że w 2020 r. na terenie województwa małopolskiego wszyscy inwestorzy prywatni rozpoczęli budowę 10 023 domów. Porównywalne wyniki dla 2018 r. oraz 2019 r. to odpowiednio 9611 domów i 10 166 domów.
 
Ciekawie przedstawia się liczba domów, których budowę prywatni inwestorzy rozpoczęli na terenie poszczególnych małopolskich powiatów i miast pełniących funkcję powiatów:
    • powiat krakowski - 1115 domów rozpoczętych przez prywatnych inwestorów w 2020 r.
    • powiat nowosądecki - 870
    • powiat tarnowski - 839
    • Kraków - 745
    • powiat nowotarski - 705
    • powiat wielicki - 671
    • powiat myślenicki - 555
    • powiat wadowicki - 548
    • powiat bocheński - 513
    • powiat oświęcimski - 497
    • powiat limanowski - 487
    • powiat suski - 405
    • powiat tatrzański - 382
    • powiat gorlicki - 308
    • powiat brzeski     - 280
    • powiat chrzanowski - 238
    • powiat olkuski     - 229
    • powiat dąbrowski - 203
    • powiat proszowicki - 143
    • powiat miechowski - 103
    • Nowy Sącz - 103
    • Tarnów - 84

Przedstawione powyżej statystyki wskazują, że oprócz powiatu krakowskiego ważnym ośrodkiem budownictwa jednorodzinnego jest także sam Kraków (pomimo wysokich cen działek) oraz powiat nowosądecki i tarnowski. Budownictwo jednorodzinne rozwija się także w pobliżu Nowego Targu, Wieliczki, Myślenic, Wadowic, Bochni, Limanowej i Oświęcimia.

Na podstawie danych GUS można także sprawdzić liczbę oraz średnią powierzchnię domów, które w 2020 r. oddali do użytku prywatni inwestorzy. Jeżeli chodzi o zbiorczy wynik dla Małopolski, to w minionym roku odnotowano niewielki spadek liczby ukończonych domów (ze 7195 do 7165). Tym razem spadła też średnia powierzchnia użytkowa nowo wybudowanych domów z Małopolski (2018 r. - 151,5 mkw., 2019 r. - 154,1 mkw., 2020 r. - 152,1 mkw.).
Dokładne statystyki dla poszczególnych powiatów i miast na prawach powiatu wyglądały następująco:
    • pow. krakowski - 722 domy ukończone w 2020 r./średnia powierzchnia użytkowa jednego ukończonego domu - 160,1 mkw.
    • pow. tarnowski - 542/141,6 mkw.
    • pow. wielicki - 531/147,6 mkw.
    • pow. nowotarski - 528/170,4 mkw.
    • pow. myślenicki - 509/168,7 mkw.
    • Kraków - 472/164,4 mkw.
    • pow. wadowicki - 422/139,9 mkw.
    • pow. oświęcimski - 400/127,5 mkw.
    • pow. nowosądecki - 397/154,6 mkw.
    • pow. bocheński - 338/126,6 mkw.
    • pow. gorlicki - 333/127,5 mkw.
    • pow. suski - 323/161,2 mkw.
    • pow. tatrzański - 270/159,8 mkw.
    • pow. limanowski - 266/181,0 mkw.
    • pow. brzeski - 232/148,1 mkw.
    • pow. chrzanowski - 171/137,9 mkw.
    • pow. olkuski - 171/165,5 mkw.
    • pow. dąbrowski - 148/131,0 mkw.
    • Nowy Sącz - 124/157,6 mkw.
    • pow. proszowicki - 102/144,5 mkw.
    • Tarnów - 94/160,7 mkw.
    • pow. miechowski - 70/150,7 mkw.    

Powyższe informacje wskazują, że średnia powierzchnia domów oddawanych do użytku w 2020 r. wahała się od 126,6 mkw. (powiat bocheński) do 181,0 mkw. (powiat limanowski). Warto zwrócić uwagę, że w zakresie metrażu domów, wyniki z najbardziej popularnej lokalizacji (powiat krakowski) były nieco wyższe od wojewódzkiej średniej. Podobna sytuacja dotyczyła także Krakowa.

(A.P.)

Czytaj także:

Ile mieszkań powstało w 2020 roku?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Ile mieszkań powstało w 2020 roku?

Zamknij [x]