W II kw. 2017 r. MdM jeszcze stymulował rynek „hipotek”

Analizy, opinie

W analizie Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) dla II kw. 2017 r. znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. F.
fot. F.

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w drugim kwartale 2017 roku. Wskazują one, że wyścig o dopłaty mieszkaniowe z początku minionego kwartału, poprawił wyniki sprzedażowe banków. Warto pamiętać, że wiele zaakceptowanych przez BGK wniosków o rządową dopłatę z przełomu marca i kwietnia 2017 roku, skutkowało ostatecznym przyznaniem kredytów w minionym kwartale.

Odnotowano nieznaczny spadek liczby nowych „hipotek” w II kw. 2017 roku. Od kwietnia do czerwca 2017 roku, krajowe banki podpisały 49 827 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (-0,82%) w relacji do bardzo dobrego wyniku z poprzedniego kwartału (I kw. 2017 r.). Taki wynik sugeruje utrzymanie wysokiego tempa akcji kredytowej. Warto wspomnieć, że rok wcześniej (w II kw. 2016 r.) banki udzieliły mniej nowych kredytów mieszkaniowych (49 118).

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 11,69 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 6,14% więcej środków niż w styczniu, lutym i marcu br. Ten wzrost również był związany ze wspomagającym wpływem programu MdM. Warto dodać, że rok wcześniej (w II kw. 2016 r.) wartość nowych kredytów mieszkaniowych była niższa o ponad 1 mld zł. Dane AMRON-u wskazują również, że kredyty z rządową dopłatą od kwietnia do czerwca 2017 r. stanowiły 11,36% liczby i 9,11% wartości nowych „hipotek”.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od kwietnia do czerwca 2017 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, wzrosła o 0,08 punktu procentowego (z 2,14% do 2,22%). Przed wprowadzeniem podatku bankowego (październik 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

Zmiany cen mieszkań w II kw. 2017 r.

Zamknij [x]

Czytaj także:

Zmiany cen mieszkań w II kw. 2017 r.

Zamknij [x]