W 2019 r. ukończono więcej domów i mieszkań

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny przedstawił wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2019 r. Mowa o informacjach, które zostały podsumowane na podstawie miesięcznych raportów dostarczanych przez poszczególne kategorie inwestorów.

fot. R
fot. R

Dzięki temu podsumowaniu 2019 roku można np. dowiedzieć się, ile mieszkań wybudowały osoby prywatne, spółdzielnie, samorządy oraz TBS-y.

Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2019 r. wszyscy inwestorzy oddali do użytkowania 207 224 mieszkania (tzn. lokale i domy). Taki wynik oznacza wzrost aż o 12,0% względem 2018 roku. W przypadku łącznej powierzchni użytkowej nowych mieszkań, roczny wzrost wyniósł 10,1%. Średnia powierzchnia mieszkania oddawanego do użytku spadła natomiast o 1,5 mkw. (do 88,8 mkw.). Warto odnotować, że rok wcześniej analogiczny spadek wyniósł 2,5 mkw.

W przypadku poszczególnych rodzajów inwestycji/inwestorów, zmiany liczby ukończonych mieszkań (względem 2018 r.) były następujące:
    • mieszkania indywidualne (domy jednorodzinne) - wzrost o 5,1% (do 69 599 nowych mieszkań)
    • mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - wzrost o 16,6% (do 130 935 nowych mieszkań)
    • mieszkania spółdzielcze - spadek o 30,1% (do 2115 nowych mieszkań)
    • mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - wzrost o 63,7% (do 2472 nowych mieszkań)
    • mieszkania komunalne - spadek o 1,2% (do 1841 nowych mieszkań)
    • mieszkania zakładowe - brak oddanych mieszkań w 2019 r. (rok wcześniej ukończono 262 takie mieszkania)

Powyższe wyniki wskazują, że budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem od stycznia do grudnia 2019 r. wygenerowało 63,2% oddawanych mieszkań. Oznacza to wzrost względem wyniku z 2018 r. (60,7%). Ważna była również aktywność osób indywidualnych budujących mieszkania na własny użytek (wynik: 33,6%). Warto dodać, że udział indywidualnych inwestorów w łącznej liczbie ukończonych mieszkań spadł w ujęciu rocznym (2018 r. - 35,8%). Działalność pozostałych inwestorów (spółdzielni, samorządów oraz TBS-ów) miała znikomy wpływ na łączne wyniki „mieszkaniówki”.

Jeżeli natomiast chodzi o liczbę rozpoczętych w 2019 r. mieszkań (lokali i domów), to zmiany względem 2018 r. dotyczące różnych rodzajów inwestorów/inwestycji były następujące:
    • mieszkania indywidualne (domy jednorodzinne) - wzrost o 5,9% (do 90 314 mieszkań)
    • mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - wzrost o 7,9% (do 142 022 mieszkań)
    • mieszkania spółdzielcze - spadek o 11,0% (do 2058 mieszkań)
    • mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - wzrost o 18,0% (do 1515 mieszkań)
    • mieszkania komunalne - wzrost o 22,6% (do 1346 mieszkań)
    • mieszkania zakładowe - spadek o 90,8% (do 26 mieszkań)

Na uwagę zasługuje fakt, że budownictwo deweloperskie oraz indywidualne wygenerowało w 2019 r. odpowiednio 59,9% oraz 38,1% łącznej liczby rozpoczętych mieszkań. Roczny wzrost liczby wszystkich mieszkań rozpoczętych w Polsce (o 6,9% do 237 281) był przede wszystkim zasługą inwestorów indywidualnych oraz deweloperów.

W nawiązaniu do przedstawionych powyżej wyników warto przypomnieć o zmianach metodologicznych, które od stycznia 2018 r. dotyczą miesięcznych statystyk prezentowanych przez GUS. Wspomniana instytucja od początku 2018 r. zalicza budownictwo osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą do kategorii mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Wcześniej inwestycje prowadzone przez takich przedsiębiorców były uwzględniane w ramach budownictwa indywidualnego.

(A.P.)

Czytaj także:

W 2019 r. deweloperzy znów pobili rekordy

Zamknij [x]

Czytaj także:

W 2019 r. deweloperzy znów pobili rekordy

Zamknij [x]