Relacja z konferencji prasowej towarzyszącej 138. Krakowskiej Giełdzie Domów i Mieszkań

Na rynku

Podczas 138. edycji Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań odbyła się konferencja prasowa. W jej programie znalazło się tym razem omówienie planów inwestycyjnych i infrastrukturalnych Miasta Krakowa na rok 2020, przedstawienie sytuacji na rynku finansowym w branży mieszkaniowej w 2019 roku oraz zapowiedź działań Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań w nadchodzącym roku.

fot. R
fot. R

Pierwszym z prelegentów konferencji był Grzegorz Stawowy, Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska Rady Miasta Krakowa, który zaprezentował plany Miasta na rok 2020 w kontekście planowanych inwestycji deweloperskich.

Wśród omówionych przez Grzegorza Stawowego zagadnień znalazł się budżet miasta na bieżący rok i najważniejsze inwestycje miejskie. Jak podał prelegent, z roku na rok budżet Krakowa rośnie, osiągając w roku 2020 rekordowy wynik.

Wśród największych inwestycji finansowanych z budżetu miasta znajduje się Trasa Łagiewnicka, której oddanie do użytku zaplanowane jest na koniec bieżącego roku (przy czym poszczególne jej fragmenty mogą być dopuszczane do ruchu wcześniej niż zakończy się całość budowy). Ogłoszony został też przetarg na opracowanie koncepcji dalszej rozbudowy tej arterii - w kierunku północnym, do Trasy Pychowickiej oraz jednocześnie do Trasy Zwierzynieckiej. Powstały w ten sposób nowy układ drogowy w przyszłości powinien odciążyć Kraków, przejmując ruch przelotowy z Alej Trzech Wieszczów.

Innymi ważnymi pozycjami w budżecie Krakowa są między innymi finansowanie działalności Zarządu Zieleni Miejskiej oraz prace związane z rewitalizacją i urządzeniem parku miejskiego na zakupionych przez Miasto terenach na Zakrzówku. Pośród znaczących inwestycji komunikacyjnych, nad którymi trwają prace, Grzegorz Stawowy wymienił m.in. budowę linii tramwajowej na Górkę Narodową, której uruchomienie znacznie zwiększyłoby komfort życia mieszkańców Prądnika Białego, największej jeśli chodzi o populację dzielnicy Krakowa. W planach inwestycyjnych na rok 2020 ujętych zostało także kilka innych linii tramwajowych, budowa kolejowych węzłów przesiadkowych i przystanków kolejowych oraz prace nad studium wykonalności metra.

W przypadku komunikacji drogowej zaplanowane w budżecie środki mają zostać przeznaczone na przebudowę niektórych krakowskich ulic, budowę układu komunikacyjnego nowej siedziby Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie-Prokocimiu, rozbudowę al. 29 Listopada, czy budowę jej łącznicy z ul. Felińskiego. Odrębnym i znaczącym dla miasta zadaniem jest też realizacja projektu Trasy Wolbromskiej.

Najpoważniejszą pozycją w wydatkach bieżących z budżetu pozostają jednak wydatki związane z edukacją. Spore kwoty przeznaczane są na sport i rekreację, w tym na przykład na wspomnianą przez prelegenta budowę basenów i kompleksów sportowych. Obecnie w Krakowie w budowie są 4 baseny – nowe obiekty tego typu zdaniem Grzegorza Stawowego znakomicie trafiają w zapotrzebowanie społeczne, co potwierdza notowana w nich duża frekwencja.

Wśród zadań ujętych w budżecie i omówionych przez Grzegorza Stawowego znalazło się również opracowanie dalszych planów zagospodarowania, budowa parków i przekształcanie kolejnych działek w tereny zielone.

Sporo uwagi poświęcił Przewodniczący Komisji Planowania Przestrzennego i Ochrony Środowiska RMK przyjętej przez krakowskich radnych kilka dni wcześniej uchwale krajobrazowej, która reguluje zasady umiejscawiania reklam i ogrodzeń w Krakowie. Uchwała ma znacząco zmienić nie tylko wygląd krakowskich ulic, eliminując z nich większość szpecących w wielu przypadkach reklam, ale także sytuację na rynku nośników reklamowych takich jak np. billboardy. Innym jej efektem będzie zakaz grodzenia nowo budowanych osiedli.

W drugiej części konferencji towarzyszącej Giełdzie wystąpił Albert Opoka z firmy Phinance S.A. Tematem jego prelekcji był „Rynek finansowy w branży mieszkaniowej – podsumowanie roku 2019”.

Jak poinformował Albert Opoka, rynek odnotował kolejny wzrost zarówno liczby udzielanych kredytów hipotecznych (w 2019 roku była ona rekordowa w historii), jak i wzrost wartości tych kredytów. Rosła średnia kwota udzielonego kredytu, co jest odzwierciedleniem coraz wyższych cen mieszkań i domów, maleje też udział kredytów o mniejszej wartości (poniżej 100 tys. zł oraz pomiędzy 100 a 200 tys. zł). Dzięki analizie wskaźnika LtV widoczny jest również trend zamiany mniejszych czy starszych mieszkań na większe i nowsze, której towarzyszy często sprzedaż dotychczasowego lokum na rynku wtórnym.

Jak zawsze największym rynkiem dla kredytów hipotecznych pozostaje Warszawa, drugie miejsce zajmuje Wrocław. W tym zestawieniu Kraków sytuuje się niżej (na miejscu 6.), również ze względu na relatywnie dużą ilość transakcji gotówkowych w stolicy Małopolski. Jak mówił Albert Opoka, zakup nieruchomości za gotówkę szczególnie często dotyczy mieszkań droższych, w dobrych, położonych bliżej centrum i bardziej prestiżowych lokalizacjach, a w przypadku nabywców mieszkań zlokalizowanych dalej od centrum wyższy jest udział transakcji bazujących na kredycie. Trend taki utrzymuje się w Krakowie od dłuższego czasu.

Liczba zaciąganych kredytów hipotecznych rosła, pomimo że są one droższe niż wcześniej (wzrastają bowiem marże banków. Zaostrzeniu ulega polityka kredytowa banków, postępuje też konsolidacja na rynku bankowym.

Za wzrostem cen nieruchomości nie podążają natomiast ceny wynajmu mieszkań. Miesięczne stawki za wynajem przestały rosnąć, co przekłada się na jego mniejszą niż wcześniej rentowność.

Konferencję prasową zakończyło wystąpienie Prezesa Zarządu Stowarzyszenia Budowniczych Domów i Mieszkań, Marka Bolka, który zaprezentował program działań SBDiM w roku 2020. Wśród wydarzeń zaplanowanych na bieżący rok Marek Bolek wymienił między innymi kolejne warsztaty i szkolenia oraz następne edycje Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań. Jednym z najważniejszych wydarzeń ma być z pewnością rozstrzygnięcie tegorocznej edycji Konkursu o tytuł Krakowskiego Dewelopera Roku.

138. edycja Krakowskiej Giełdy Domów i Mieszkań odbyła się w dniach 29 lutego i 1 marca 2020 roku.

B.

Czytaj także:

Mieszkaj w Mieście: Na Osiedlu Wizjonerów powstał nowy żłobek

Zamknij [x]

Czytaj także:

Mieszkaj w Mieście: Na Osiedlu Wizjonerów powstał nowy żłobek

Zamknij [x]