Rozpoczęte mieszkania: Kraków za Warszawą i Wrocławiem

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny w Banku Danych Lokalnych przedstawił regionalne wyniki budownictwa mieszkaniowego z 2019 r. Mowa o informacjach dotyczących powiatów i miast na prawach powiatu. Te dane zostały przygotowane po zsumowaniu wstępnych miesięcznych raportów dostarczanych przez poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki takiemu regionalnemu podsumowaniu 2019 roku można np. dowiedzieć się, ile mieszkań na terenie Krakowa rozpoczęli i ukończyli inwestorzy.

fot. R
fot. R

Ogólne dane GUS wskazują, że w 2019 r. wszyscy krakowscy inwestorzy rozpoczęli budowę 10 240 mieszkań. Aż 9494 takie mieszkania są budowane przez deweloperów. Warto nadmienić, że sumaryczny wynik dla Krakowa z 2017 r. oraz 2018 r. wynosił odpowiednio 10 582 mieszkania i 10 070 mieszkań. Jeżeli chodzi o deweloperów, to w 2018 r. na terenie Krakowa rozpoczęli oni 9107 mieszkań.

Wróćmy jednak do wyników z 2019 roku. Mówią one, że pod względem łącznej liczby rozpoczętych mieszkań (przez wszystkich inwestorów) stolica Małopolski uplasowała się na trzecim miejscu w kraju. Klasyfikacja miast na prawach powiatu i powiatów z największą liczbą nowo rozpoczętych mieszkań (w 2019 r.) wygląda następująco:

    1. Warszawa - 22 259 mieszkań (lokali i domów)
    2. Wrocław - 12 107
    3. Kraków - 10 240
    4. Gdańsk - 7 256
    5. Łódź - 6 708
    6. powiat poznański - 5 478
    7. Poznań - 4 273
    8. Rzeszów - 3 656
    9. Białystok - 2 903
    10. Katowice - 2 783
    11. Lublin - 2 750
    12. powiat wejherowski - 2 732
    13. powiat wołomiński - 2 671
    14. powiat wrocławski - 2 396
    15. powiat warszawski zachodni    - 2 369
    16. Szczecin - 2 351
    17. Bydgoszcz - 2 089
    18. powiat piaseczyński - 2 071
    19. powiat krakowski - 2 067
    20. powiat średzki     - 2 007

W nawiązaniu do powyższych danych warto zwrócić uwagę na przekraczającą 1800 mieszkań różnicę wyniku pomiędzy Wrocławiem i Krakowem. W przypadku miejsca trzeciego (Kraków) i czwartego (Gdańsk) różnica sięga prawie trzech tysięcy lokali. Na podkreślenie zasługują też wysokie pozycje niektórych powiatów położonych blisko metropolii (np. powiatu poznańskiego wyprzedzającego Poznań, powiatu wołomińskiego i powiatu piaseczyńskiego). Do czołowej dwudziestki znów zakwalifikował się też powiat krakowski. Rozpoczęto w nim więcej mieszkań (domów i lokali) niż np. na terenie Kielc albo Torunia.

Równie ciekawie przedstawia się kolejność powiatów i miast na prawach powiatu pod względem liczby mieszkań (domów i lokali) ukończonych w 2019 r. Według danych GUS, od stycznia do grudnia 2019 r. na terenie Krakowa oddano do użytku 13 184 mieszkania (w tym 12 448 deweloperskich). Taki wynik oznacza spory wzrost łącznej liczby ukończonych krakowskich mieszkań względem 2017 r. (11 044) oraz 2018 r. (9606).

Jeżeli chodzi o klasyfikację czołowych miast na prawach powiatu i powiatów dotyczącą łącznej liczby ukończonych mieszkań, to w 2019 r. wyglądała ona następująco:

    1. Warszawa - 21 486 mieszkań (lokali i domów)
    2. Kraków - 13 184
    3. Wrocław - 11 250
    4. Gdańsk - 7 267
    5. Poznań - 5 070
    6. powiat poznański - 4 958
    7. Łódź - 4 214
    8. Rzeszów - 3 291
    9. Szczecin - 3 215
    10. powiat wrocławski - 3 107
    11. powiat wołomiński - 2 617
    12. Białystok - 2 446
    13. Lublin - 2 277
    14. powiat piaseczyński - 2 210
    15. powiat legionowski - 1 561
    16. powiat kartuski - 1 540
    17. Gdynia - 1 482
    18. powiat pruszkowski - 1 441
    19. powiat warszawski zachodni - 1 435
    20. powiat wejherowski - 1 434
 
Jak widać, Kraków dzięki znaczącemu wzrostowi liczby mieszkań oddawanych do użytku przez wszystkich inwestorów, utrzymał drugie miejsce i został wyprzedzony tylko przez Warszawę. Warto zwrócić uwagę, że wynik dotyczący Wrocławia był mniejszy o niecałe 2000 mieszkań. Sporą różnicę odnotowano w przypadku miejsca trzeciego (Wrocław) oraz czwartego (Gdańsk). Kolejną ciekawostką jest to, że powiat poznański pod względem liczby ukończonych lokali oraz domów niemal wyprzedził Poznań. Na podkreślenie zasługuje też 23 miejsce powiatu krakowskiego wśród wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu.

(A.P.)

Czytaj także:

Mniej pozwoleń i oddanych mieszkań deweloperskich w styczniu

Zamknij [x]

Czytaj także:

Mniej pozwoleń i oddanych mieszkań deweloperskich w styczniu

Zamknij [x]