Czy w 2016 r. wzrośnie podatek od nieruchomości?

Poradnik

Początek kolejnego roku często przynosi zmiany w poziomie podatku od nieruchomości. Obecna sytuacja jest wyjątkowa. Warto wiedzieć, że w 2016 r. zmieniły się nie tylko maksymalne stawki podatku za 1 mkw. gruntów i budynków.

fot. R
fot. R

Wraz z początkiem bieżącego roku, zostały również wprowadzone nowe zasady naliczania i poboru „nieruchomościowego” podatku.
 
Zmiany stawek podatkowych dotyczą m.in. Krakowa i Gminy Zabierzów

W sierpniu 2015 roku, Minister Finansów opublikował coroczne obwieszenie, które określa maksymalne stawki podatku od nieruchomości. Obciążenia dla posiadaczy lokali i gruntów firmowych spadły ze względu na deflację (patrz poniższa tabela). Warto jednak pamiętać, że każda gmina posiada autonomię w kwestii podatku od nieruchomości. Lokalny samorząd może ustalać stawki niższe od maksymalnych i stosować dodatkowe wyłączenia.
 
Po sprawdzeniu danych z Biuletynu Informacji Publicznej oraz stron urzędów gmin można wywnioskować, że zmiany stawek będą dotyczyły m.in. mieszkańców Krakowa. W 2016 r. stawki podatkowe dla krakowian będą miały maksymalny poziom (patrz poniższe zestawienie). To oznacza wzrost obciążeń w przypadku lokali mieszkalnych (z 0,74 zł/mkw. do 0,75 zł/mkw.) i gruntów budowlanych (z 0,46 zł/mkw. do 0,47 zł/mkw.). Pozytywną zmianę będą mogli odczuć posiadacze lokali wykorzystywanych do działalności gospodarczej (spadek stawki z 23,03 zł/mkw. do 22,86 zł/mkw.). Dla pozostałych pomieszczeń (np. wolnostojących garaży) też nastąpi spadek obciążeń za 1 mkw. (z 7,73 zł/mkw. do 7,68 zł/mkw.).
Warto odnotować, że wzrosty stawek podatkowych nastąpią również w dwóch podkrakowskich gminach (Zielonki oraz Zabierzów). W przypadku Zabierzowa i okolic, podwyżki będą bardziej dotkliwe (patrz poniższa tabela).

Podatek niższy od 100 zł można będzie zapłacić tylko w jednej części…
Wydaje się, że dla wielu osób zmiany w zasadach pobierania podatku od nieruchomości, mogą być ważniejsze od niewielkich podwyżek lub obniżek stawki za 1 mkw. W tym kontekście najważniejsza kwestia to wprowadzenie zasady, zgodnie z którą podatek nieprzekraczający 100 zł powinien być płacony w jednej części. Od 2016 r. osoby i firmy posiadające niewielkie zobowiązanie podatkowe (≤ 100 zł/rok), muszą je zapłacić do 15 marca. Pozostali podatnicy „niefirmowi” nadal mogą wpłacać cztery raty (do 15 marca, maja, września i listopada). Spółki płacące podatek większy niż 100 zł rocznie, w dalszym ciągu będą objęte systemem miesięcznych zaliczek (wpłata do 31 stycznia, a później do 15 dnia miesiąca).

Pozytywnym aspektem zmian podatkowych jest wprowadzenie minimalnej kwoty, która nie podlega poborowi. Od 2016 r. fiskus nie będzie egzekwował podatku od nieruchomości, jeżeli jego wartość nie przekracza najniższych kosztów doręczenia krajowego listu poleconego z potwierdzeniem odbioru (obecnie: 6,10 zł).
Zmiany opodatkowania części wspólnych są niekorzystne dla lokatora
Opis podatkowych zmian, które obowiązują od 2016 roku, nie może pomijać także dwóch kwestii związanych z naliczaniem podatku od nieruchomości. Pierwsza modyfikacja przepisów, z pewnością ma pozytywny charakter. Dzięki niej, mieszkańcy bloków nie będą już ponosić solidarnej odpowiedzialności za podatek od wyodrębnionych garaży wielostanowiskowych.

Druga zmiana prawna, na pewno nie jest korzystna dla podatników. Warto wiedzieć, że od 2016 r. nie obowiązują już podatkowe wyłączenia niektórych części wspólnych budynku. To oznacza, że cały metraż bloku zostanie opodatkowany. W efekcie mogą wzrosnąć obciążenia podatkowe dla właścicieli lokali mieszkalnych. O skali ewentualnych zmian, będzie można się przekonać po otrzymaniu tzw. decyzji wymiarowej. 

A.P.

Czytaj także:

W 2015 r. uczestnicy MdM-u otrzymali aż 761 mln zł

Zamknij [x]

Czytaj także:

W 2015 r. uczestnicy MdM-u otrzymali aż 761 mln zł

Zamknij [x]