Do rozliczenia czynszów objętych ryczałtem ewidencjonowanym (stawka 8,50%) nadal służy deklaracja PIT-28. Wspomniany dokument składają tylko osoby korzystające z ryczałtowej formy opodatkowania prywatnego najmu. W przypadku uzyskiwania innych dochodów (np. z tytułu umowy o pracę) trzeba dostarczyć osobny formularz do 2 maja 2017 r. Podatnicy, którzy składają kilka deklaracji (np. PIT-28 oraz PIT-37), powinni pamiętać o jednokrotnym wykorzystaniu ulg podatkowych i odliczeń związanych ze składkami ZUS/NFZ.

W kontekście odliczeń, trzeba wspomnieć o uldze prorodzinnej. Według obowiązujących przepisów, tej ulgi nie wolno rozliczać w deklaracji PIT-28. Wynajmujący, którzy w 2016 roku opłacali ryczałt, mogą natomiast uwzględnić:

  •     ulgi podatkowe odliczane od dochodu
  •     składki na ubezpieczenia społeczne
  •     składkę na ubezpieczenie zdrowotne
  •     ulgę abolicyjną
  •     1% podatku przekazany na organizacje pożytku publicznego

Warto również nadmienić, że opłacanie ryczałtu za najem wykonywany poza działalnością gospodarczą (tzw. najem prywatny) nie pozbawia prawa do wspólnego rozliczenia podatku dochodowego z małżonkiem lub samotnie wychowywanym dzieckiem.

Wynajmujący, którzy nadal chcą kontynuować rozliczenia w formie ryczałtu, nie są zobowiązani do informowania urzędu skarbowego. Taki obowiązek mają natomiast osoby, które zrezygnowały z ogólnych zasad opodatkowania na rzecz ryczałtu. Pisemne oświadczenie o „przejściu na ryczałt” trzeba złożyć w urzędzie skarbowym najpóźniej 20 stycznia 2017 r.

(A.P.)