Jak program MdM zakończył rok?

Analizy, opinie

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) opublikował już wyniki programu Mieszkanie dla Młodych z grudnia 2016 r. Zatem można sprawdzić, jak MdM zakończył trzeci rok swojego działania. Warto przypomnieć, że 6 lipca br. zostało okresowo wstrzymane przyznawanie dopłat przeznaczonych na dotowanie mieszkań i domów z terminem ukończenia w 2017 r.

fot. LT
fot. LT

Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził taką zmianę, bo przepisy wymuszają pozostawienie przynajmniej połowy środków z puli na 2017 r. przed rozpoczęciem tego roku.

Lipcowa zmiana znacznie zmniejszyła miesięczną wartość pomocy mieszkaniowej. W marcu br. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał dopłaty o rekordowej wartości 202 mln zł. Wynik z kwietnia (71,23 mln zł) był już znacznie gorszy. W maju br. wartość przyznanych dopłat (70,06 mln zł) ustabilizowała się na poziomie z poprzedniego miesiąca. Wynik dotyczący czerwca (117,30 mln zł) był znacznie lepszy, ale ten wzrost przyczynił się do zawieszenia wypłat z puli na 2017 r.

Sprawdź aktualne oferty programu MdM w Krakowie > (autoreklama)

W lipcu br. przyznano dopłaty o wartości 34,69 mln zł. Sierpniowy wynik (15,57 mln zł) był ponad dwukrotnie gorszy i jednocześnie najniższy od początku działania MdM-u. We wrześniu br. wartość przyznanych dopłat wzrosła do 23,65 mln zł, ale wciąż była ona bardzo daleka od niedawnych wyników. Październik nie przyniósł znaczących zmian pod względem wartości przyznanych dopłat (23,33 mln zł). Listopadowy wynik (27,95 mln zł) był nieco lepszy, ale nadal trudno go porównywać do wartości z początku roku. Podobna sytuacja dotyczyła grudnia minionego roku.

Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego, w grudniu 2016 roku suma przyznanego dofinansowania wyniosła 37,35 mln zł. Wszystkie te środki pochodziły z puli dopłat na 2018 r.

Informacje zebrane przez BGK wskazują, że w grudniu 2016 r. był widoczny wzrost wartości rządowej pomocy (z 27,95 mln zł do 37,35 mln zł). Miesięczna zmiana obliczona w stosunku do listopada 2016 r. wyniosła zatem 33,63%.

Pod koniec grudnia 2016 roku poziom wykorzystania kwot przeznaczonych na kolejne lata wynosił:

  •     34,54% (207,254 mln zł) - dla puli z 2014 r.
  •     84,68% (520,767 mln zł) - dla puli z 2015 r.
  •     96,11% (701,594 mln zł) - dla puli z 2016 r.
  •     48,58% (362,428 mln zł) - dla puli z 2017 r.
  •     18,09% (137,854 mln zł) - dla puli z 2018 r.

Na początku bieżącego roku spodziewane jest spore ożywienie w MdM-ie, ale skończy się ono po wyczerpaniu pozostałej części puli na 2017 r. Można oczekiwać, że pozostała część funduszy z 2017 r. (373 mln zł) wystarczy tylko na pierwszy kwartał. Jeżeli krajowi deweloperzy chcą zwiększyć znaczenie programu MdM w sprzedaży rynku pierwotnego, będą musieli rozpocząć więcej inwestycji. Takie projekty muszą się zakończyć jeszcze w 2018 r. Graniczny termin składania wniosków o dopłatę w MdM-ie to 30 wrzesień 2018 r.

Dowiedz się więcej o zasadach programu MdM >

 (A.P.)

Czytaj także:

W III kwartale na krakowskim rynku przeważały spadki cen

Zamknij [x]

Czytaj także:

W III kwartale na krakowskim rynku przeważały spadki cen

Zamknij [x]