Jakie mieszkania powstawały w Małopolsce w minionym roku?

Analizy, opinie

Główny Urząd Statystyczny podsumował wojewódzkie wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2020 r. Można więc sprawdzić, jakie mieszkania powstawały na terenie Małopolski.

fot. R
fot. R

Ubiegłoroczne wyniki budownictwa mieszkaniowego wskazują, że pandemia koronawirusa rozwijająca się w 2020 r. (w stosunku do roku wcześniejszego) nie zmniejszyła liczby oddawanych domów jednorodzinnych.

Spadek widoczny był natomiast w segmencie mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem.  Dzięki danym GUS można sprawdzić, jak zmiana aktywności budowlanej wyglądała w przypadku wszystkich podmiotów budujących mieszkania (domy oraz lokale) na terenie Małopolski.
 
Informacje z Banku Danych Lokalnych GUS odpowiadają między innymi na pytanie, jak w Małopolsce przez cały miniony rok zmieniła się liczba mieszkań wybudowanych przez różne kategorie inwestorów (np. spółdzielnie mieszkaniowe i firmy deweloperskie). Takie roczne zmiany przedstawiają się następująco:

    • mieszkania ogółem - 21 751 ukończonych mieszkań w 2019 r./19 843 ukończone mieszkania w 2020 r.
    • mieszkania indywidualne - 7157 w 2019 r./7168 w 2020 r.
    • mieszkania spółdzielcze - 78 w 2019 r./316 w 2020 r.
    •  mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 14 222 w 2019 r./12 105 w 2020 r.
    • mieszkania komunalne - 221 w 2019 r./165 w 2020 r.
    • mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - 26 w 2019 r./85 w 2020 r.
    • mieszkania zakładowe - 47 w 2019 r./4 w 2020 r.

Oprócz stabilizacji widocznej w przypadku budownictwa indywidualnego i gorszego wyniku w segmencie mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem, uwagę zwraca dodatnia zmiana dotycząca małopolskich spółdzielni. W 2020 roku wzrosła (w stosunku do roku wcześniejszego) także liczba mieszkań w budownictwie społecznym czynszowym. Spadki odnotowano natomiast w segmencie mieszkań komunalnych i zakładowych.

Ciekawie wygląda również średnia powierzchnia mieszkań (lokali i domów), które w Małopolsce oddawali do użytku inwestorzy z różnych kategorii. Mowa o następujących wynikach:
    • mieszkania ogółem - 88,3 mkw. w 2019 r./92,3 mkw. w 2020 r.
    • mieszkania indywidualne - 153,9 mkw. w 2019 r./152,0 mkw. w 2020 r.
    • mieszkania spółdzielcze - 57,1 mkw. w 2019 r./46,4 mkw. w 2020 r.
    • mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - 56,5 mkw. w 2019 r./59,2 mkw. w 2020 r.
    • mieszkania komunalne - 39,2 mkw. w 2019 r./40,0 mkw. w 2020 r.
    • mieszkania społeczne czynszowe - 53,7 mkw. w 2019 r./46,7 mkw. w 2020 r.
    • mieszkania zakładowe - 51,8 mkw. w 2019 r./45,5 mkw. w 2020 r.

Podane powyżej informacje wskazują na wzrost średniego wyniku dla całej Małopolski (92,3 mkw.). Średni metraż oddawanych mieszkań wzrósł w segmencie mieszkań przeznaczonych na sprzedaż lub wynajem. Niewielki spadek odnotowano natomiast w przypadku mieszkań ukończonych przez inwestorów indywidualnych. W praktyce chodziło głównie o domy jednorodzinne.  

(A.P.)

Czytaj także:

Jak dla firm deweloperskich zakończył się I kw. 2021 roku?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Jak dla firm deweloperskich zakończył się I kw. 2021 roku?

Zamknij [x]