Posiadacze „hipotek” z większą ochroną

Na rynku

22 lipca 2017 roku wchodzi w życie ustawa o kredycie hipotecznym. Wspomniana ustawa zawiera kilka rozwiązań korzystnych dla kredytobiorców. Ustawa o kredycie hipotecznym potwierdza kilka zasad, które wcześniej pojawiały się w rekomendacjach Komisji Nadzoru Finansowego.

fot. R
fot. R

Takie rozwiązanie jest konieczne, gdyż rekomendacje KNF nie posiadają statusu aktów prawnych. Ustawa o kredycie hipotecznym potwierdza między innymi to, że kredyt walutowy obecnie może zaciągnąć tylko osoba posiadająca większość dochodów lub oszczędności w walucie rozliczeniowej przyszłych rat.

Wprowadzana ustawa oczywiście przewiduje również szereg nowych rozwiązań. Ważne zasady obowiązujące od 22 lipca 2017 r. są następujące:

  •     bank nie może pobierać prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu hipotecznego ze zmienną stopą procentową, gdy upłynie już 36 miesięcy od zawarcia umowy
  •      wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę musi zostać ograniczona do wysokości kosztów faktycznie poniesionych przez bank
  •     maksymalna wysokość prowizji za wcześniejszą spłatę kredytu ze zmienną stopą procentową (pobieranej do 36 miesiąca kredytowania) to 3,00% spłacanej kwoty
  •     kredytobiorca może bez podawania przyczyny odstąpić od umowy kredytu hipotecznego w trakcie pierwszych 14 dni od jej zawarcia (w takiej sytuacji jedynym kosztem dla klienta będą odsetki za okres obowiązywania umowy)
  •     osoby fizyczne i prawne zajmujące się pośrednictwem w zakresie kredytów hipotecznych, muszą uzyskać specjalne pozwolenie od KNF-u i zostać wpisane do ogólnodostępnej ewidencji
  •     pośrednicy kredytowi oraz osoby stojące na czele firm zajmujących się pośrednictwem kredytowym muszą spełniać szczegółowe wymagania (dotyczące m.in. niekaralności i wykształcenia)
  •     bank nie może uzależniać zawarcia umowy kredytu hipotecznego od zakupienia przez klienta dodatkowych produktów finansowych (wyjątek stanowi bezpłatne konto służące do wpłacania rat)
  •     bank nie może zmienić warunków kredytu w trakcie 14 dni od wydania decyzji kredytowej
  •     warunki kredytu muszą być przejrzyście zaprezentowane na formularzu informacyjnym (oferta banku przedstawiona na tym formularzu jest wiążąca przez kolejne 14 dni i nie może ulegać zmianom)
  •     bank musi dać niewypłacalnemu posiadaczowi kredytu hipotecznego przynajmniej 6 miesięcy na samodzielną sprzedaż lokalu lub domu, jeżeli wcześniej nie zaakceptował wniosku tego klienta o restrukturyzację długu

Wszystkie powyższe zasady wydają się korzystne dla konsumentów. Trzeba jednak pamiętać, że rozwiązania wprowadzane przez ustawę o kredycie hipotecznym, mają obowiązywać tylko w przypadku umów zawartych od 22 lipca 2017 r. Wcześniej zaciągnięte kredyty hipoteczne, będą funkcjonowały według dotychczasowych przepisów.

(A.P.)

Czytaj także:

„Imperial Stawowa Residence” – I etap już w sprzedaży

Zamknij [x]