Mniej aktywnych deweloperów w Krakowie

Analizy, opinie

Narodowy Bank Polski opublikował szczegółowe informacje na temat sytuacji lokalnych rynków nieruchomości w 2016 r. Wyniki analizy NBP zasługują na uwagę. Dzięki informacjom zebranym przez regionalne oddziały Narodowego Banku Polskiego można sprawdzić, które miasta cechowały się największą aktywnością deweloperów. Ciekawe są też informacje dotyczące np. liczby deweloperów oraz innych podmiotów działających na lokalnych rynkach (w tym krakowskim).

fot. LT
fot. LT

Mieszkaniowe dane z miast wojewódzkich oraz Gdyni i Sopotu, znajdują się monografii dołączanej do corocznego raportu Narodowego Banku Polskiego. Ta ciekawa analiza wskazuje, że w 2016 r. na krakowskim rynku działało 150 deweloperów. Wspomniany wynik prezentuje się dość dobrze na tle ostatnich lat, ale jest mniejszy od wartości odnotowanej w 2015 r. (162 deweloperów). Warto wspomnieć, że według szacunków lokalnego oddziału NBP, liczba deweloperów budujących w Krakowie wynosiła:

    2010 r. - 141 podmiotów
    2011 r. - 154 podmioty
    2012 r. - 120 podmiotów
    2013 r. - 137 podmiotów
    2014 r. - 135 podmiotów
    2015 r. - 162 podmioty

Spadek liczby deweloperów w Krakowie odnotowany dla 2016 roku, raczej nie wynikał ze złych wyników sprzedażowych. Kraków podobnie jak inne metropolie doświadczał bowiem skutków mieszkaniowego boomu.

Trzeba odnotować, że pod względem liczby aktywnych deweloperów w 2016 roku (150 podmiotów), Kraków prezentuje się dobrze na tle Wrocławia (110), Poznania (77) oraz Gdańska (71). Różnica w stosunku do Warszawy (272 aktywnych deweloperów w 2016 r.) jest mniejsza, niż mogłaby na to wskazywać wielkość stołecznego rynku pierwotnego.

Niedawne opracowanie NBP informuje również, że w 2016 roku na krakowskim rynku mieszkaniowym funkcjonowały następujące osoby/podmioty (oprócz deweloperów):

    pośrednicy - 1151 (wzrost z 1007 w 2015 r.)
    kancelarie notarialne - 121 (wzrost ze 101 w 2015 r.)
    rzeczoznawcy majątkowi - 262 (wzrost z 255 w 2015 r.)
    spółdzielnie mieszkaniowe - 174 (spadek z 176 w 2015 r.)
    wspólnoty mieszkaniowe - 4869 (wzrost z 4669 w 2015 r.)

Na uwagę zasługują też informacje dotyczące liczby mieszkań (domów i lokali) oddanych do użytkowania. W Krakowie od stycznia do grudnia 2016 roku łącznie ukończono 9363 mieszkania, co oznacza wzrost o 45% w stosunku do wyniku z 2015 r. (6455 mieszkań). Do tej puli zaliczają się głównie inwestycje deweloperskie (7972 mieszkania) oraz inwestycje osób prywatnych (1229 mieszkań). Krakowskie spółdzielnie w 2016 r. wybudowały tylko 112 mieszkań (dla swoich członków). Żadną aktywnością inwestycyjną nie wykazywały się natomiast TBS-y z Krakowa.

Pod względem liczby oddanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 osób (12,2 w 2016 r.) Kraków prezentuje się korzystnie wśród miast wojewódzkich. Stolica Małopolski wciąż znajduje się w krajowej czołówce. Wyniki z pozostałych metropolii (dla 2016 r.) są następujące: Warszawa (11,5), Łódź (3,0), Wrocław (13,3), Poznań (5,4), Gdańsk (11,0).

(A.P.)

Czytaj także:

NBP: II kw. 2017 r. pod znakiem droższych lokali w Krakowie

Zamknij [x]

Czytaj także:

NBP: II kw. 2017 r. pod znakiem droższych lokali w Krakowie

Zamknij [x]