Mieszkaniowe dane z miast wojewódzkich oraz Gdyni i Sopotu, znajdują się monografii dołączanej do corocznego raportu Narodowego Banku Polskiego. Ta ciekawa analiza wskazuje, że w 2016 r. na krakowskim rynku działało 150 deweloperów. Wspomniany wynik prezentuje się dość dobrze na tle ostatnich lat, ale jest mniejszy od wartości odnotowanej w 2015 r. (162 deweloperów). Warto wspomnieć, że według szacunków lokalnego oddziału NBP, liczba deweloperów budujących w Krakowie wynosiła:

    2010 r. - 141 podmiotów
    2011 r. - 154 podmioty
    2012 r. - 120 podmiotów
    2013 r. - 137 podmiotów
    2014 r. - 135 podmiotów
    2015 r. - 162 podmioty

Spadek liczby deweloperów w Krakowie odnotowany dla 2016 roku, raczej nie wynikał ze złych wyników sprzedażowych. Kraków podobnie jak inne metropolie doświadczał bowiem skutków mieszkaniowego boomu.

Trzeba odnotować, że pod względem liczby aktywnych deweloperów w 2016 roku (150 podmiotów), Kraków prezentuje się dobrze na tle Wrocławia (110), Poznania (77) oraz Gdańska (71). Różnica w stosunku do Warszawy (272 aktywnych deweloperów w 2016 r.) jest mniejsza, niż mogłaby na to wskazywać wielkość stołecznego rynku pierwotnego.

Niedawne opracowanie NBP informuje również, że w 2016 roku na krakowskim rynku mieszkaniowym funkcjonowały następujące osoby/podmioty (oprócz deweloperów):

    pośrednicy - 1151 (wzrost z 1007 w 2015 r.)
    kancelarie notarialne - 121 (wzrost ze 101 w 2015 r.)
    rzeczoznawcy majątkowi - 262 (wzrost z 255 w 2015 r.)
    spółdzielnie mieszkaniowe - 174 (spadek z 176 w 2015 r.)
    wspólnoty mieszkaniowe - 4869 (wzrost z 4669 w 2015 r.)

Na uwagę zasługują też informacje dotyczące liczby mieszkań (domów i lokali) oddanych do użytkowania. W Krakowie od stycznia do grudnia 2016 roku łącznie ukończono 9363 mieszkania, co oznacza wzrost o 45% w stosunku do wyniku z 2015 r. (6455 mieszkań). Do tej puli zaliczają się głównie inwestycje deweloperskie (7972 mieszkania) oraz inwestycje osób prywatnych (1229 mieszkań). Krakowskie spółdzielnie w 2016 r. wybudowały tylko 112 mieszkań (dla swoich członków). Żadną aktywnością inwestycyjną nie wykazywały się natomiast TBS-y z Krakowa.

Pod względem liczby oddanych mieszkań w przeliczeniu na 1000 osób (12,2 w 2016 r.) Kraków prezentuje się korzystnie wśród miast wojewódzkich. Stolica Małopolski wciąż znajduje się w krajowej czołówce. Wyniki z pozostałych metropolii (dla 2016 r.) są następujące: Warszawa (11,5), Łódź (3,0), Wrocław (13,3), Poznań (5,4), Gdańsk (11,0).

(A.P.)