Rozpoczęte mieszkania: pozycja Krakowa w 2020 roku

Analizy, opinie

GUS w Banku Danych Lokalnych przedstawił regionalne wyniki budownictwa mieszkaniowego z 2020 r. Mowa o informacjach dotyczących powiatów i miast na prawach powiatu. Te dane zostały przygotowane po zsumowaniu wstępnych miesięcznych raportów dostarczanych przez poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki takiemu regionalnemu podsumowaniu 2020 roku można dowiedzieć się, ile mieszkań na terenie Krakowa rozpoczęli i ukończyli inwestorzy.

fot. R
fot. R

Wiemy, ile mieszkań przez cały miniony rok ukończono i rozpoczęto w Krakowie. Warto sprawdzić, czy miasto utrzymało miejsce na krajowym podium.

Ogólne dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2020 r. wszyscy krakowscy inwestorzy rozpoczęli budowę 9010 mieszkań. Aż 8265 takich mieszkań jest budowanych przez deweloperów. Warto nadmienić, że wynik dla Krakowa z 2018 r. oraz 2019 r. wynosił odpowiednio 10 070 mieszkań i 10 240 mieszkań. Jeżeli chodzi o deweloperów, to w 2019 r. na terenie Krakowa rozpoczęli oni 9494 mieszkania.

Wróćmy jednak do wyników z 2020 roku. Mówią one, że pod względem łącznej liczby rozpoczętych mieszkań (przez wszystkich inwestorów) stolica Małopolski uplasowała się na drugim miejscu w kraju. Klasyfikacja miast na prawach powiatu i powiatów z największą liczbą nowo rozpoczętych mieszkań (w 2020 r.) wygląda następująco:
    1. Warszawa - 15 254
    2. Kraków - 9 010
    3. Wrocław - 7 605
    4. Gdańsk - 7 143
    5. pow. poznański - 4 927
    6. Poznań - 4 199
    7. Łódź - 4 037
    8. Rzeszów - 3 728
    9. Lublin - 3 462
    10. Białystok - 3 258
    11. pow. wołomiński - 2 962
    12. Szczecin - 2 898
    13. pow. wrocławski - 2 851
    14. Bydgoszcz - 2 622
    15. pow. wejherowski - 2 616
    16. pow. piaseczyński - 2 434
    17. pow. pruszkowski - 2 086
    18. pow. krakowski - 1 934
    19. pow. legionowski - 1 905
    20. Toruń - 1 880

W nawiązaniu do powyższych danych warto zwrócić uwagę na dość znaczną różnicę wyniku pomiędzy Krakowem i Wrocławiem. W 2019 r. analogiczna różnica była o wiele mniejsza. Na podkreślenie zasługują też wysokie pozycje niektórych powiatów położonych blisko metropolii (np. powiatu poznańskiego wyprzedzającego Poznań, powiatu wołomińskiego i powiatu wrocławskiego). Do czołowej dwudziestki znów zakwalifikował się też powiat krakowski. Rozpoczęto w nim więcej mieszkań (domów i lokali) niż, np. na terenie Kielc, Olsztyna albo Torunia.

Równie ciekawie przedstawia się kolejność powiatów i miast na prawach powiatu pod względem liczby mieszkań (domów i lokali) ukończonych w 2020 r. Według danych GUS od stycznia do grudnia 2020 r. na terenie Krakowa oddano do użytku 10 074 mieszkania (w tym 9145 deweloperskich). Taki wynik oznacza wzrost łącznej liczby ukończonych krakowskich mieszkań względem 2018 r. (9606) i spadek w stosunku do 2019 r. (13 039).

Jeżeli chodzi o klasyfikację czołowych miast na prawach powiatu i powiatów dotyczącą łącznej liczby ukończonych mieszkań, to w 2020 r. wyglądała ona następująco:

    1. Warszawa - 23 822
    2. Wrocław - 11 001
    3. Kraków - 10 074
    4. Gdańsk - 6 669
    5. Łódź - 5 768
    6. Poznań - 5 341
    7. pow. poznański - 4 658
    8. Rzeszów - 3 825
    9. Katowice - 3 451
    10. Lublin - 3 321
    11. pow. wołomiński - 3 252
    12. pow. wrocławski - 3 064
    13. Białystok - 2 816
    14. Szczecin - 2 674
    15. pow. piaseczyński - 2 577
    16. pow. pruszkowski - 2 009
    17. Gdynia - 1 984
    18. Toruń - 1 958
    19. pow. gdański - 1 780
    20. pow. warszawski zachodni - 1 752

Jak widać, Kraków z powodu mniejszej liczby mieszkań ukończonych w 2020 r. został wyprzedzony zarówno przez Warszawę, jak i Wrocław. Warto zwrócić uwagę, że wynik dotyczący Wrocławia był większy o niespełna 1000 mieszkań. Ponad trzykrotnie większą różnicę odnotowano jednak w przypadku miejsca trzeciego (Kraków) oraz czwartego (Gdańsk).

Kolejną ciekawostką jest to, że powiat poznański pod względem liczby ukończonych lokali oraz domów zajął wysokie, siódme miejsce w skali kraju. Na podkreślenie zasługuje też 27 miejsce powiatu krakowskiego wśród wszystkich powiatów i miast na prawach powiatu (spadek o 4 pozycje względem minionego roku).

(A.P.)

Czytaj także:

Jak deweloperzy zakończyli miniony rok?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Jak deweloperzy zakończyli miniony rok?

Zamknij [x]