Regulacja usuwa lukę prawną, która wcześniej blokowała rozwój REIT-ów w Polsce. Opisywane fundusze po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF będą funkcjonować jako „spółka rynku wynajmu nieruchomości - srwn”. Projektowane przepisy przewidują kilka wymogów dotyczących spółek rynku wynajmu nieruchomości. Wymagania dotyczą m.in. formy prawnej (tylko spółka akcyjna), wysokości kapitału zakładowego (przynajmniej 50 mln zł) oraz struktury przychodów (przynajmniej 80% obrotu pochodzącego z najmu nieruchomości lub pokrewnej działalności).

Zachętą do tworzenia REIT-ów (spółek rynku wynajmu nieruchomości), będzie preferencyjna stawka podatku CIT dla takich spółek (8,50% zamiast 19,00%). Ministerstwo Finansów przewiduje również zwolnienie akcjonariuszy REIT-ów z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Warto wspomnieć, że fundusze typu REIT w najbardziej rozwiniętych gospodarkach funkcjonują już od lat 60-tych i 70-tych minionego wieku. Charakterystyczną cechą takich funduszy nieruchomościowych jest wysoki udział dywidendy w zysku oraz preferencyjne opodatkowanie dywidend dla akcjonariuszy. W Polsce REIT-y mają się przyczynić do rozwoju najmu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, to każdy REIT (działający jako spółka rynku wynajmu nieruchomości), będzie musiał przeznaczyć na dywidendy przynajmniej 90% rocznego zysku.

(A.P.)