Fundusze typu REIT - wsparcie dla rynku najmu nieruchomości

Na rynku

Ministerstwo Finansów przedstawiło niedawno projekt ustawy, która ma ustanowić specjalne zasady opodatkowania funduszy typu REIT. Wspomniany akt prawny wprowadza również takie fundusze do krajowego prawodawstwa. Rządowa propozycja wsparcia dla inwestycji w wynajem obejmuje preferencje podatkowe dla funduszy typu REIT (ang. real estate investment trusts) oraz ich akcjonariuszy.

fot. LT
fot. LT

Regulacja usuwa lukę prawną, która wcześniej blokowała rozwój REIT-ów w Polsce. Opisywane fundusze po uzyskaniu wpisu do rejestru prowadzonego przez KNF będą funkcjonować jako „spółka rynku wynajmu nieruchomości - srwn”. Projektowane przepisy przewidują kilka wymogów dotyczących spółek rynku wynajmu nieruchomości. Wymagania dotyczą m.in. formy prawnej (tylko spółka akcyjna), wysokości kapitału zakładowego (przynajmniej 50 mln zł) oraz struktury przychodów (przynajmniej 80% obrotu pochodzącego z najmu nieruchomości lub pokrewnej działalności).

Zachętą do tworzenia REIT-ów (spółek rynku wynajmu nieruchomości), będzie preferencyjna stawka podatku CIT dla takich spółek (8,50% zamiast 19,00%). Ministerstwo Finansów przewiduje również zwolnienie akcjonariuszy REIT-ów z podatku od zysków kapitałowych (tzw. podatku Belki).

Warto wspomnieć, że fundusze typu REIT w najbardziej rozwiniętych gospodarkach funkcjonują już od lat 60-tych i 70-tych minionego wieku. Charakterystyczną cechą takich funduszy nieruchomościowych jest wysoki udział dywidendy w zysku oraz preferencyjne opodatkowanie dywidend dla akcjonariuszy. W Polsce REIT-y mają się przyczynić do rozwoju najmu nieruchomości komercyjnych i mieszkaniowych. Jeżeli projektowane przepisy wejdą w życie, to każdy REIT (działający jako spółka rynku wynajmu nieruchomości), będzie musiał przeznaczyć na dywidendy przynajmniej 90% rocznego zysku.

(A.P.)

Czytaj także:

Zmniejsza się średni metraż nowych krakowskich mieszkań

Zamknij [x]

Czytaj także:

Zmniejsza się średni metraż nowych krakowskich mieszkań

Zamknij [x]