W I kw. 2017 r. program MdM „nakręcił” popyt na kredyty

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) opublikowało kwartalny raport. W tej obszernej analizie dla I kw. 2017 r. znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w pierwszym kwartale 2017 roku. Pokazują one, że wyścig o dopłaty mieszkaniowe z początku bieżącego roku, znacząco poprawił wyniki sprzedażowe banków. Ze względu na działanie programu MdM, został zachwiany cykl sezonowości w sprzedaży kredytów mieszkaniowych. Banki zwykle udzielają mniej takich kredytów w pierwszym kwartale każdego roku. Na podstawie zmian dotyczących tylko I kw. 2017 roku nie można wyciągać dalekosiężnych wniosków o poprawie sprzedaży kredytów mieszkaniowych.   

Najważniejszą informacją z rynku w I kw. 2017 roku bez wątpienia był wzrost liczby nowych „hipotek”. Od stycznia do marca 2017 roku, krajowe banki podpisały 50 238 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o (+19,84%) w relacji do poprzedniego kwartału (IV kw. 2016 r.). Tak dużych kwartalnych wzrostów nie notowano od początku bieżącej dekady.

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 11,01 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 12,58% więcej środków niż w październiku, listopadzie i grudniu ub.r. Ten wzrost również był związany z wpływem programu MdM. Warto dodać, że w I kw. 2017 r. kredyty z rządową dopłatą stanowiły aż 22,63% wartości wszystkich umów finansujących nieruchomości. Analogiczny wynik dla lat 2014 - 2016 średnio wynosił 11%.  

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od stycznia do marca 2017 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, wzrosła o 0,04 punktu procentowego (z 2,10% do 2,14%). Przed wprowadzeniem podatku bankowego (październik 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

Czy będą jeszcze powstawać nowe mieszkania poniżej 25 mkw.?

Zamknij [x]