W lipcu MdM prawie się zatrzymał

Na rynku

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) opublikował już wyniki programu Mieszkanie dla Młodych z lipca 2016 r. Zatem można sprawdzić, jak MdM radził sobie po okresowym wstrzymaniu dopłat z puli na 2017 rok.

Zdjęcie do artykułu: W lipcu MdM prawie się zatrzymał

Warto przypomnieć, że 6 lipca br. zostało okresowo wstrzymane przyznawanie dopłat przeznaczonych na dotowanie mieszkań i domów z terminem ukończenia w 2017 r. Bank Gospodarstwa Krajowego wprowadził taką zmianę, bo przepisy wymuszają pozostawienie przynajmniej połowy środków z puli na 2017 r. przed rozpoczęciem tego roku.

Lipcowa zmiana znacznie zmniejszyła miesięczną wartość pomocy mieszkaniowej. W marcu br. Bank Gospodarstwa Krajowego przyznał dopłaty o rekordowej wartości 202 mln zł. Wynik z kwietnia (71,23 mln zł) był już znacznie gorszy. W maju br. wartość przyznanych dopłat ustabilizowała się na poziomie z poprzedniego miesiąca. Wynik dotyczący czerwca (117,30 mln zł) był znacznie lepszy, ale ten wzrost przyczynił się do zawieszenia wypłat z puli na 2017 r. Po lipcowej zmianie, do końca 2016 r. można otrzymać dopłatę tylko na nowe lokale z terminem ukończenia w 2018 r.

Według danych Banku Gospodarstwa Krajowego, w lipcu br. suma przyznanego dofinansowania wyniosła jedynie 34,69 mln zł. W podziale na termin wypłaty, lipcowa pomoc przedstawia się następująco:

  •     28,98 mln zł - wartość dopłat z puli przewidzianej na 2017 r.
  •     5,71 mln zł - wartość dopłat z puli przewidzianej na 2018 r.

Informacje zebrane przez BGK wskazują, że w lipcu 2016 r. był widoczny bardzo duży spadek wartości rządowej pomocy (z 117,30 mln zł do 34,69 mln zł). Miesięczna zmiana obliczona w stosunku do czerwca 2016 r. wyniosła aż (-70,43%).

Pod koniec lipca 2016 r. poziom wykorzystania kwot przeznaczonych na kolejne lata wynosił:

  •     34,54% (207,254 mln zł) - dla puli z 2014 r.
  •     84,68% (520,767 mln zł) - dla puli z 2015 r.
  •     96,10% (701,529 mln zł) - dla puli z 2016 r.
  •     50,00% (372,997 mln zł) - dla puli z 2017 r.
  •     1,44% (10,998 mln zł) - dla puli z 2018 r.

Można oczekiwać, że w następnych miesiącach wartość pomocy przyznawanej w ramach programu Mieszkanie dla Młodych znacząco spadnie. Świadczy o tym stosunkowo niska wartość dopłat wydatkowanych z puli na 2018 r. (5,71 mln zł w lipcu br.). Jeżeli krajowi deweloperzy chcą zwiększyć znaczenie programu MdM w sprzedaży, to będą musieli rozpocząć więcej inwestycji. Takie projekty muszą się zakończyć jeszcze w 2018 r.

Dowiedz się więcej o zasadach programu MdM >

 (A.P.)

Czytaj także:

Lepiej kupować niż najmować? Niekoniecznie!

Zamknij [x]

Czytaj także:

Lepiej kupować niż najmować? Niekoniecznie!

Zamknij [x]