W 2016 r. banki udzieliły nieco mniej kredytów mieszkaniowych

Analizy, opinie

Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami (Centrum AMRON) opublikowało swój kwartalny raport. W tej obszernej analizie znalazły się ciekawe informacje o sytuacji panującej na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych.

fot. R
fot. R

Bieżąca edycja raportu AMRON SARFiN opiera się na informacjach zebranych w czwartym kwartale 2016 roku. Mówią one, że pod koniec minionego roku koniunktura na krajowym rynku kredytów mieszkaniowych nadal była niezbyt dobra. Dane dotyczące całego 2016 roku też nie wskazują na znaczącą poprawę koniunktury (mimo działania programu MdM). Warto zwrócić uwagę, że ze względu na okresowe wstrzymanie wydatkowania środków z puli na 2017 rok, rządowe dopłaty od października do grudnia 2016 r. nie mogły mocno stymulować rynku kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że w IV kw. 2016 r. kredyty z MdM-u stanowiły tylko 6,8% liczby i 5,5% wartości nowych umów. Analogiczne wyniki dla lat 2014 - 2016 wyniosły odpowiednio: 14,0% oraz 11,4%.

Najważniejszą informacją z rynku w IV kw. 2016 roku był spadek liczby nowych „hipotek”. Od października do grudnia 2016 roku krajowe banki podpisały 41 921 umów kredytu mieszkaniowego. Oznacza to zmianę o -1,67% w relacji do poprzedniego kwartału (III kw. 2016 r.). Jeżeli chodzi o całoroczny wynik (178 409 nowych umów), to wskazuje on na spadek o 1,61% w relacji do 2015 r.

Trzeba również nadmienić, że w ubiegłym kwartale łączna wartość nowych kredytów mieszkaniowych wyniosła 9,78 miliarda złotych. To oznacza, że banki pożyczyły nabywcom mieszkań i domów o 1,07% więcej środków niż w lipcu, sierpniu i wrześniu ub.r. W ujęciu rocznym łączna wartość umów finansujących mieszkania wzrosła z 39,320 mld zł (2015 r.) do 39,496 mld zł. Roczny wzrost wyniósł zatem 0,45%.

Raport przygotowany przez Centrum Analiz i Monitorowania Rynku Obrotu Nieruchomościami zawiera też ciekawe informacje na temat marż nowych kredytów mieszkaniowych. Dane AMRON-u wskazują, że od października do grudnia 2016 r. przeciętna stawka marży dla kredytu o wartości 300 000 zł, wkładzie własnym 25% i okresie spłaty 25 lat, wzrosła tylko o 0,02 punktu procentowego (z 2,08% do 2,10%). Przed wprowadzeniem podatku bankowego (październik 2015 r.), analogiczna stawka wynosiła 1,71%.

(A.P.)

Czytaj także:

Giełda SBDiM: nowości na początku sezonu targowego

Zamknij [x]

Czytaj także:

Giełda SBDiM: nowości na początku sezonu targowego

Zamknij [x]