MdM pomoże także osobie budującej dom

Poradnik

Wiele osób w ogóle nie zdaje sobie sprawy, że program Mieszkanie dla Młodych może pomagać również Polakom budujących domy.

fot. R
fot. R

W internetowych artykułach, poradnikach oraz analizach, akcentowany jest głównie temat dopłat dla nabywców domów i mieszkań. Od września 2015 r. na taką kredytową pomoc mogą liczyć nabywcy używanego lokum. Warto wiedzieć, że zmiany w MdM-ie objęły też pomoc dla osób budujących dom jednorodzinny. Tacy beneficjenci Mieszkania dla Młodych nadal mogą liczyć na częściowy zwrot VAT-u za materiały budowlane. Od września 2015 roku, wspomniany zwrot otrzymują również osoby, które wcześniej były wykluczone z programu Mieszkanie dla Młodych.

Zwrot podatku VAT nie jest już zarezerwowany tylko dla młodych Polaków
Nowelizacja ustawy o MdM, która weszła w życie na początku września 2015 roku, prócz zmian w zasadach dotowania wkładu własnego, wprowadza również ułatwienia dla osób budujących nowy dom. Od niedawna, większa grupa takich Polaków może otrzymać zwrot podatku VAT za materiały budowlane. Trzeba jednak pamiętać, że prawo do odzyskania VAT-u nadal jest zarezerwowane tylko dla uczestników programu MdM. Powszechny zwrot VAT-u zakończył się 31 grudnia 2013 r. i obejmuje tylko nakłady poczynione przed tą datą. W 2016 r. swoje wydatki budowlane (na starych zasadach) mogą jeszcze rozliczyć osoby, które kupiły materiały budowlane od początku 2008 r. do końca 2009 r. Później podobne rozliczenie będzie już niemożliwe.

Jeżeli chodzi o nowe zasady zwracania VAT-u (w ramach programu MdM), to od września 2015 roku, część wspomnianego podatku mogą odzyskać osoby, które:
1. do końca roku uzyskania pozwolenia lub zgłoszenia budowy nie ukończyły 36 lat (uwaga: w przypadku małżonków wymóg wiekowy może spełniać tylko mąż lub żona)
2. uzyskały pozwolenie na budowę lub wykonały odpowiednie zgłoszenie budowy po rozpoczęciu programu MdM (tzn. od 1 stycznia 2014 r.)
3. po zgłoszeniu budowy lub uzyskaniu pozwolenia, kupiły materiały budowlane w związku z: budową domu jednorodzinnego, rozbudową istniejącego budynku na cele mieszkalne, adaptowaniem niemieszkalnego budynku albo jego części na cele mieszkaniowe, adaptacją lokalu niemieszkalnego na cele mieszkaniowe
4. prowadzą inwestycje, które są związane z budową lub adaptacją swojego pierwszego lokum (tzn. nie posiadają innego mieszkania/domu albo udziału w takim lokum)  
5. budują lub adaptują lokum, które ma powierzchnię użytkową nieprzekraczającą: 85 mkw. (lokal dla rodziny wychowującej przynajmniej trójkę dzieci), 75 mkw. (lokal dla pozostałych rodzin), 110 mkw. (dom dla rodziny wychowującej przynajmniej trójkę dzieci), 100 mkw. (dom dla pozostałych rodzin).

Trzeba podkreślić, że od 1 września 2015 r. wymagania numer 1 i 4 nie obowiązują już osób wychowujących przynajmniej troje dzieci (biologicznych lub adoptowanych). Zatem wielodzietni rodzice po 36 roku życia mogą otrzymać zwrot VAT-u od materiałów budowlanych nawet wtedy, gdy budowa dotyczy kolejnego domu. Pewnym problemem może być jednak dość niski limit powierzchni użytkowej (110 mkw.).
W ramach limitu budżet zwraca 65,22% VAT-u za materiały budowlane …
Warto wiedzieć, że zwrot podatku VAT w ramach programu Mieszkanie dla Młodych dotyczy tylko niektórych materiałów budowlanych. Budżet państwa zwraca 65,22% podatku zapłaconego przy zakupie, jeżeli dany artykuł znalazł się w Obwieszczeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 24 grudnia 2013 r. Wspomniane obwieszczenie zawiera listę materiałów budowlanych, które przed 30 kwietnia 2004 r. były objęte preferencyjną stawką podatku od towarów i usług (7%).
Uczestnik programu MdM musi pamiętać, że łączna wartość zwrotu jest limitowana.

Znajdź aktualne oferty z programu MdM w Krakowie! (reklama)

Pomoc od budżetu państwa nie może przewyższyć następującej kwoty:
Limit zwrotu VAT w programie MdM = 12,195% x 70 mkw. x cena 1 mkw. powierzchni użytkowej budynku mieszkalnego, przyjmowana na potrzeby obliczenia premii gwarancyjnej od wkładów oszczędnościowych na książeczkach mieszkaniowych
Wspomniany limit ustala się z uwzględnieniem ostatniej wartości przeliczeniowej ceny 1 mkw. podanej przez GUS. W IV kw. 2015 r. ten wskaźnik wynosi 3961 zł/mkw.

Dlatego osoby wnioskujące o zwrot VAT-u (zarówno single, jak i małżonkowie) w ramach MdM-u nie otrzymają od fiskusa kwoty większej niż iloczyn 12,195% i 70 mkw. oraz 3961 zł/mkw. (wynik: 33 813 zł). Taka suma będzie większa od dofinansowania wkładu, które uzyskuje wielu beneficjentów MdM-u. W przeciwieństwie do dopłat mieszkaniowych, zwrot VAT-u jest dostępny również dla osób niekorzystających z kredytu hipotecznego i nie zależy od lokalizacji nieruchomości.

Na uwagę zasługują też zasady wnioskowania o zwrot VAT-u. Odpowiedni wniosek można złożyć do końca roku, w którym dana osoba oficjalnie przystąpiła do użytkowania domu lub lokalu. Jeżeli pechowy wnioskodawca nie dotrzyma terminu, to rządowa pomoc niestety przepadnie. Osoba budującą lub adaptująca lokum musi również pamiętać o gromadzeniu faktur potwierdzających wydatki. Kopie takich dokumentów składa się w lokalnym urzędzie skarbowym razem z wnioskiem o zwrot podatku oraz skserowanym pozwoleniem na budowę lub potwierdzeniem zgłoszenia budowy.  

Andrzej Prajsnar

Czytaj także:

I etap Casa Feliz z pozwoleniem na użytkowanie

Zamknij [x]

Czytaj także:

I etap Casa Feliz z pozwoleniem na użytkowanie

Zamknij [x]