Dom powstaje dwa razy dłużej niż blok

Na rynku

Główny Urząd Statystyczny zaprezentował raport podsumowujący ubiegłoroczną aktywność w sektorze budowlanym. To opracowanie prócz wyników znanych już wcześniej, zawiera kilka ciekawych i nowych informacji. Dotyczą one m.in. średniego czasu realizacji inwestycji mieszkaniowych oraz wykorzystywanych technologii. Ważne są też dane na temat średniej powierzchni wybudowanych domów i lokali.

fot. R
fot. R

GUS już od wielu lat analizuje, ile metrów kwadratowych liczy sobie przeciętne lokum oddane do użytkowania. W 2020 roku średnia powierzchnia lokalu mieszkalnego lub domu jednorodzinnego wynosiła:
    • 143,0 mkw. (spadek o 0,4%) - w inwestycjach realizowanych przez osoby prywatne (samodzielna budowa domów jednorodzinnych)
    • 61,4 mkw. (spadek o 0,3%) - w inwestycjach realizowanych przez deweloperów
    • 52,1 mkw. (spadek o 7,5%) - w inwestycjach realizowanych przez spółdzielnie mieszkaniowe
    • 44,3 mkw. (wzrost o 6,2%) - w inwestycjach realizowanych przez gminy
    • 49,4 mkw. (spadek o 3,1%) - w inwestycjach realizowanych przez Towarzystwa Budownictwa Społecznego (tzw. TBS-y)

Warto też odnotować, że w 2020 r. przeciętna powierzchnia domu jednorodzinnego, na budowę którego wydano pozwolenie lub zgłoszenie wyniosła 132,3 mkw. Była ona wyraźnie mniejsza niż przeciętny metraż domu oddawanego do użytkowania (143,0 mkw. - patrz powyżej).

Równie ciekawe wydają się dane o przeciętnym czasie budowy domów i lokali, które ukończono w 2020 r. Taki średni czas budowy wynosił odpowiednio:
    • budynki jednorodzinne (89 289 ukończonych) - 46,9 miesiąca
    • budynki wielorodzinne (2977 ukończonych) - 23,6 miesiąca

Długi przeciętny czas wznoszenia budynków jednorodzinnych wynika z faktu, że wielu inwestorów prywatnych nadal buduje takie domy bez wsparcia banku. Wykorzystanie kredytu bankowego wymusza natomiast zakończenie budowy w ciągu 2 lat - 3 lat.

Ciekawe są również informacje, które GUS zebrał odnośnie technologii budynków mieszkalnych oddawanych do użytku w 2020 r. Główny Urząd Statystyczny wyodrębnił następujące technologie budowlane:
    • tradycyjna udoskonalona - średni czas budowy 40,6 miesiąca/90 851 budynków oddanych do użytku
    • monolityczna - średni czas budowy 23,9 miesiąca/474 budynki oddane do użytku
    • wielkopłytowa - średni czas budowy 23,5 miesiąca/13 budynków oddanych do użytku
    • wielkoblokowa - średni czas budowy 23,4 miesiąca/17 budynków oddanych do użytku
    • konstrukcji drewnianych - średni czas budowy 32,3 miesiąca/905 budynków oddanych do użytku

Powyższe dane potwierdzają, że zarówno deweloperzy, jak i prywatni inwestorzy nadal preferują tradycyjną konstrukcję budynków, która bazuje na ręcznie wbudowywanych elementach. Taka sytuacja utrzymuje się, mimo że technologia tradycyjna udoskonalona jest dość czasochłonna.

(A.P.)

Czytaj także:

Jakie technologie budowlane są popularne w Małopolsce?

Zamknij [x]

Czytaj także:

Jakie technologie budowlane są popularne w Małopolsce?

Zamknij [x]