Czy w 2021 r. wybudowano więcej mieszkań?

Analizy, opinie

Znamy dane GUS z 2021 r. dotyczące aktywności inwestorów mieszkaniowych. Można sprawdzić, czy więcej budowały, np. spółdzielnie, osoby prywatne i TBS-y.

fot. R
fot. R

Główny Urząd Statystyczny opublikował wstępne wyniki budownictwa mieszkaniowego w 2021 r. Mowa o informacjach, które zostały podsumowane na podstawie miesięcznych raportów dostarczanych przez poszczególne kategorie inwestorów. Dzięki temu podsumowaniu 2021 roku można dowiedzieć się, np. ile mieszkań wybudowały osoby prywatne, spółdzielnie, samorządy oraz TBS-y.
 
Dane Głównego Urzędu Statystycznego wskazują, że w 2021 r. wszyscy inwestorzy oddali do użytkowania 234 718 mieszkań (tzn. lokali i domów). Taki wynik oznacza wzrost o 6,3% względem 2020 roku. W przypadku łącznej powierzchni użytkowej nowych mieszkań, roczny wzrost wyniósł 11,4%. Średnia powierzchnia mieszkania oddawanego do użytku też wzrosła (z 88,5 mkw. do 92,9 mkw.), co miało związek z większym znaczeniem budownictwa jednorodzinnego.

W przypadku poszczególnych rodzajów inwestycji/inwestorów, zmiany liczby ukończonych mieszkań (względem 2020 r.) były następujące:
    • mieszkania indywidualne (domy jednorodzinne) - wzrost o 19,4% (do 88 343 nowych mieszkań)
    • mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - spadek o 0,7% (do 141 738 nowych mieszkań)
    • mieszkania spółdzielcze - wzrost o 34,8% (do 2019 nowych mieszkań)
    • mieszkania komunalne - wzrost o 25,0% (do 1261 nowych mieszkań)
    • mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - spadek o 23,3% (do 1239 nowych mieszkań)
    • mieszkania zakładowe - wzrost o 337,0% (do 118 mieszkań)
(źródło danych GUS)

Powyższe wyniki wskazują, że budownictwo przeznaczone na sprzedaż lub wynajem, od stycznia do grudnia 2021 r. wygenerowało 60,4% oddawanych mieszkań. Ważna była również aktywność osób indywidualnych budujących mieszkania na własny użytek (udział 37,6%). Działalność pozostałych inwestorów (tj. spółdzielni, samorządów, zakładów pracy oraz TBS-ów) miała znikomy wpływ na łączne wyniki polskiej „mieszkaniówki” - tak samo jak w poprzednich latach.

Jeżeli natomiast chodzi o liczbę rozpoczętych w 2021 r. mieszkań (lokali i domów), to zmiany względem 2020 r. dotyczące różnych rodzajów inwestorów/inwestycji były następujące:
    • mieszkania indywidualne (domy jednorodzinne) - wzrost o 17,5% (do 106 068 mieszkań)
    • mieszkania przeznaczone na sprzedaż lub wynajem - wzrost o 27,7% (do 166 285 mieszkań)
    • mieszkania spółdzielcze - wzrost o 16,8% (do 1913 mieszkań)
    • mieszkania komunalne - wzrost o 189,3% (do 1056 mieszkań)
    • mieszkania społeczne czynszowe (TBS) - wzrost o 64,6% (do 1914 mieszkań)
    • mieszkania zakładowe - wzrost o 18,9% (do 189 mieszkań)
(źródło danych GUS)  

Na uwagę zasługuje fakt, że budownictwo deweloperskie oraz indywidualne wygenerowało w 2021 r. odpowiednio 59,9% oraz 38,2% łącznej liczby rozpoczętych mieszkań. Łączna ogólnopolska liczba rozpoczętych mieszkań wzrosła aż o 23,9% (do 277 425), co było przede wszystkim zasługą inwestorów indywidualnych oraz deweloperów.

(A.P.)

Czytaj także:

2021 r. – znaczący wzrost liczby rozpoczynanych budów mieszkań w budownictwie deweloperskim

Zamknij [x]

Czytaj także:

2021 r. – znaczący wzrost liczby rozpoczynanych budów mieszkań w budownictwie deweloperskim

Zamknij [x]